Elkészült tananyagok

eLearning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n
projekt keretében TÁMOP-4.1.2. támogatással elkészült tananyagok

 • A biokémia és a molekuláris biológia alapjai eredeti: PDF, konvertált: HTML PDF
 • A galaxisok világa HTML PDF
 • A növényi anyagcsere élettana HTML PDF
 • A practical guide for the igneous rocks of the Carpathian-Pannonian region HTML PDF
 • A sejtbiológia alapjai HTML PDF
 • A Tejútrendszer szerkezete HTML PDF
 • A tudománykommunikáció nem hagyományos színterei HTML PDF
 • A tudományos gondolkodás története HTML PDF
 • Alkalmazott és városklimatológia HTML PDF
 • Alkalmazott számszerű előrejelzés HTML PDF
 • Állatrendszertani gyakorlatok HTML PDF
 • Antropológiai/humánbiológiai gyakorlatok HTML PDF
 • Atmospheric Chemistry HTML PDF
 • Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája HTML PDF
 • Bevezetés a biokémiába gyakorlat HTML PDF
 • Bevezetés tudományfilozófiába HTML PDF
 • Bevezetés a klasszikus algebrába (tanár szakosoknak) PDF
 • Bevezetés a modern algebrába (tanár szakosoknak) PDF
 • Bevezetés a prokarióták világába HTML PDF
 • Bevezetés a protisztológiába HTML PDF
 • Bevezetés a számelméletbe (tanár szakosoknak) PDF
 • Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba: példákkal, szimulációkkal PDF
 • Bevezetés az állattanba HTML PDF
 • Biofizikai éghajlatosztályozási módszerek HTML PDF
 • Elektronikus médiatartalmak: video és hang HTML PDF
 • Elemi populációgenetikai modellek és feladatok HTML PDF
 • Élettani gyakorlatok HTML PDF
 • Előadások a természetfilozófia történetéből HTML PDF
 • Ethology Practical HTML PDF
 • Etológiai gyakorlatok HTML PDF
 • Exhibition communication HTML PDF
 • Genetikai gyakorlatok HTML PDF
 • Géntechnológia és fehérjemérnökség eredeti: PDF, konvertált: HTML PDF
 • Geofizikai inverzió HTML PDF
 • Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben HTML PDF
 • Hidrogeológia  HTML PDF
 • Információkeresés a természettudományi szakirodalomban HTML PDF
 • Infrared Astronomy HTML PDF
 • Introduction to Practical Biochemistry HTML PDF
 • Kiállítási kommunikáció PDF HTML
 • Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény II. HTML PDF
 • Klímaváltozás HTML PDF
 • Kőzetfizika HTML PDF
 • Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához HTML PDF
 • Map grids and datums HTML PDF
 • Matematikai példatár Földtudományi szakosoknak PDF
 • Megújuló energiaforrások HTML PDF
 • Mélyfúrási geofizika HTML PDF
 • Meteorológiai alapismeretek HTML PDF
 • Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek HTML PDF
 • Mikroszkópi segédanyag a növényszervezettan és sejttan tárgyakhoz HTML PDF
 • Növények és gombák szerveződése HTML PDF
 • Növényélettani vizsgáló módszerek HTML PDF
 • Oceanográfia HTML PDF
 • Philosophy of the Internet HTML PDF
 • Physiology Practical HTML PDF
 • Practical microbiology HTML PDF
 • Structure of Plants and Fungi HTML PDF
 • Szövettani és sejtbiológiai vizsgálómódszerek HTML PDF
 • Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban HTML PDF
 • Tengerbiológiai terepgyakorlatok HTML PDF
 • Térképi vetületek és alapfelületek HTML PDF
 • Vizualizáció a tudománykommunikációban eredeti: PDF, konvertált: PDF HTML
 • Vizsgálati és bemutatási módszerek a földrajztanításban HTML PDF