8.3. Az enzimek osztályozása

Az élő szervezetben működő különböző enzimek száma hatalmas, így annak érdekében, hogy a kutatók egyértelműen tudjanak egy-egy enzimre hivatkozni, létre kellett hozni egy egyértelmű osztályozási rendszert, egyfajta katalógust. Ezt mutatja be a 8.4. táblázat.

8.4. táblázat: Az enzimek reakciótípus szerinti osztályozása

8.4. táblázat: Az enzimek reakciótípus szerinti osztályozása

Az enzimek katalogizálásánál egy négyszintű beosztást alkottak, mellyel végül minden enzim egy négyjegyű kódszámmal azonosítható. Az első szintet a katalizált kémiai reakció szerint hat csoportra osztották fel. Ennek megfelelően hat enzim osztályt különítettek el az alábbiak szerint: oxidoreduktázok, transzferázok, hidrolázok, liázok, izomerázok és ligázok.

A beosztás többi elvét a hexokináz enzim példáján mutatjuk be. Az enzim-katalógusban a hexokináz a 2.7.1.1. sorszámot kapta, mivel ez az enzim egy transzferáz, vagyis a 2. osztályba tartozik, a transzferált csoport egy foszforil-csoport (7. típus), a foszfotranszfer hidroxilra történik (1. típus), és a foszfotranszfer D-glükózra történik (1. típus).