2.4. Szélenergia

A többezeréves hagyományokkal rendelkező szélenergiahasznosítás látszólag végnapjait élte a XX. század közepe táján, mikor az 1970-es évek olajkrízise, majd a rákövetkező évtizedekben a globális melegedés problémája újra a szél – mint megújuló energiaforrás – felé fordította a tudósok, fejlesztők, s a közvélemény figyelmét. A Föld potenciálisan kiaknázható szélenergiakincse értelemszerűen az adott régióban uralkodó szélviszonyok függvénye. A 2.10. ábra az 1000 hPa-os szintre átszámított átlagos szélsebességértékeket mutatja be január és július hónapokra m/s egységekben. Az óceánok körzetében találhatók a legnagyobb sebességek, de a szárazföldek egy jelentős hányadán is gyakori az ezekkel összemérhető átlagos szélsebesség. Az elmúlt egy-két évtized során számos új technológiát dolgoztak ki a szakemberek a szélenergiahasznosítás hatásfokának javítására. Ezen fejlesztések közül a legfontosabbakat mutatja be a 2.11. ábra. A szélgenerátorok oszlopmagassága, s a rotorátmérő növekedése hozta a kinyerhető energiamennyiségek legjelentősebb növekedését. Azt, hogy valójában milyen mértékben növekedett meg ezen fejlesztések eredményeként a világ szélenergiatermelő kapacitása, arról a teljes világra vonatkozóan a 2.12. ábra, Európára vonatkozóan a 2.13. ábra tanulmányozásával kaphatunk képet.

Az 1000 hPa-os szintre számított átlagos szélsebességek eloszlása a Földön január és július hónapokban

2.10. ábra. Az 1000 hPa-os szintre számított átlagos szélsebességek eloszlása a Földön január és július hónapokban

Az elmúlt időszak jelentősebb szélgenerátorfejlesztései

2.11. ábra. Az elmúlt időszak jelentősebb szélgenerátorfejlesztései

A világ szélenergiatarmelésének növekedése 1996 és 2011 között

2.12. ábra. A világ szélenergiatarmelésének növekedése az 1996-2011 időszakban (Adatok: GWEC)

Az európai országokban 2012-ig üzembe állított szélerőművek összteljesítménye

2.13. ábra. Az európai országokban 2012-ig üzembe állított szélerőművek összteljesítménye, Európában a teljes teljesítmény 109.581 MW (Forrás: EWEA)