2.6. Bioenergia

A biomassza a gyűjtőneve minden növényi eredetű szerves anyagnak, mely fotoszintézis útján jött létre. Minden biomassza keletkezési folyamatban a Nap sugárzási energiája hasznosul a fotoszintézis révén. Melyek a forrásai a biomasszának, hogyan keletkezik? Egy hányada, az ún. hagyományos biomassza a falusi gazdaságokban a régóta alkalmazott trágyakészítési faégetési eljárások során keletkezik. Az új típusú biomassza forrásai: a városi hulladék, a biogáz előállítási folyamatai, az ipari célú mezőgazdasági növények termesztése, pl. olaj üzemanyag előállítására termesztett napraforgó, cukorrépa stb. A 2.17. ábrán a kommunális hulladék újrafelhasználásával előállított elektromos áram két típusú folyamatábráját mutatjuk be: (a) elektromos energiatermelés kommunális hulladékból nyert biogáz felhasználásával, (b) elektromos energiatermelés a szilárd háztartási hulladék felhasználásával.

A biomasszából kinyerhető energia kommunális hulladék újrafelhasználásával előállított biogázból

2.17. ábra. A biomasszából kinyerhető energia kommunális hulladék újrafelhasználásával előállított biogázból (Australian Energy New nyomán)