5.3 Meteorológiai adatok

A klasszikus megfogalmazás szerint a meteorológiai adat valamely meteorológiai paraméter mért, megfigyelt vagy a mérési és megfigyelési eredményekből származtatott számszerű értéke. Általános értelemben azonban meteorológiai adat valamely távérzékelő rendszer (például: meteorológiai radar, meteorológiai műhold, villám-lokalizációs rendszer stb.) által szolgáltatott grafikus információ (kép, ábra) is.

A meteorológiai mérési és megfigyelési adatok és előrejelzési produktumok csak akkor használhatók fel hatékonyan, ha időben, egy előre definiált adásrendnek megfelelően késedelem nélkül és torzulásmentesen érkeznek meg rendeltetési helyükre. Mind a pontosság, mind a megbízhatóság elengedhetetlen, hiszen a meteorológiai távközlési követelmények sérülése a támogató rendszer teljes összeomlásához vezethet.

A meteorológiai adatok keletkezésük módja alapján négy csoportra oszthatók:

A) Archív vagy történeti adatok

Az archív vagy történeti adat a múltban végzett meteorológiai mérések és megfigyelések eredményeinek számszerű értéke (Milyen volt a légkör állapota?).

A meteorológia nem kísérletező tudomány, az atmoszféra állapotára vonatkozó mérések nem ismételhetők. Ezért a hosszú idő alatt felhalmozott mérési eredmények eszmei értéke felbecsülhetetlen, ugyanis a légkörben lejátszódó folyamatok csak a fizika törvényei és az archív adatok együttes elemzése alapján érthetők meg. Az archiválás a meteorológiai támogató struktúra minden szintjén az előírásoknak megfelelően történik.

B) Éghajlati adatok

Hosszú időszak alatt előállított és felhalmozott archív (történeti) adatok feldolgozásával, egyszerű statisztikai módszerek felhasználásával származtatott információ (Milyen szokott lenni a légkör állapota?).

Az éghajlati adatok a légköri paraméterek átlagos értékét, változékonyságát és gyakorisági eloszlását mutatják, melyek a katonai tevékenység hosszú távú tervezésében használhatók fel.

C) Aktuális adatok

A légkör pillanatnyi állapotát leíró meteorológiai paraméterek számszerű értéke vagy grafikus ábrázolása, a gyakorlati életben a legutolsó mérések és megfigyelések eredményeinek összessége (Milyen most a légkör állapota?).

Az aktuális adatok a nagyon rövid távú, legfeljebb néhány óra érvényességű meteorológiai előrejelzések készítéséhez nélkülözhetetlenek, és az éppen folyamatban lévő katonai tevékenység vezetése és irányítása során, valamint annak ultrarövid távú tervezésében használhatók fel.

D) Előrejelzett adatok

A légköri paraméterek jövőbeni, a legutolsó mérési adatok felhasználásával, légkörfizikai modellek és matematikai eljárások alkalmazásával származtatott értéke (Milyen lesz a légkör állapota?), amelyet a meteorológiai támogatás gyakorlatában numerikus időjárás-előrejelzési, röviden NWP (Numerical Weather Prediction) produktumnak nevezünk. Az NWP produktumok a meteorológus szakállomány által történő felhasználásra készülnek, a nem-szakmai felhasználók csak a meteorológiai tájékoztatás, az NWP produktumok interpretációja révén nyerhetnek hasznosítható információt.

Az előrejelzett adatok a katonai tevékenység néhány napra előre történő tervezésében használhatók fel.

A meteorológiai adatok a felhasználók köre szerint két csoportra oszthatók:

A) Szakmai felhasználók számára készített adatok

Mindazon általános értelemben vett archív, éghajlati, aktuális és előrejelzett adatok, amelyek a meteorológiai támogató tevékenység bármely szintjén a támogatás soron következő feladatainak végrehajtásához szükségesek.

B) Nem-szakmai felhasználók számára készített adatok

Mindazon általános értelemben vett, a meteorológiai támogatás által biztosított éghajlati, aktuális és előrejelzett adatok, amelyekre a nem-szakmai felhasználóknak a feladataik (tervezés, vezetés és irányítás) hatékony végrehajtásához szükségük van.