Rövidítések

ACOMEX: Allied Command Operations METOC Information Exchange Network (Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság Meteorológiai és Oceanográfiai Információcsere Hálózat)

HAWK: Hungarian Advanced Workstation Kernel (Továbbfejlesztett magyar munkaállomás)

IMETOC: Integrated METOC (Integrált METOC)

KMIR: Katonai Meteorológiai Információs Rendszer

METOC: Meteorology and Oceanography (Meteorológia és oceanográfia)

MFC: Military Forecast Centre (Katonai előrejelző központ)

MIT: Meteorológiai tájékoztató terminál

MSU: Meteorological Support Unit (Meteorológiai támogató csoport)

NAMIS: NATO Automated Meteorological Information System (Automatizált NATO Meteorológiai Információs Rendszer és a megjelenítő szoftver)

NATO: North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete)

NWP: Numerical Weather Prediction (Számszerű időjárás-előrejelzés)

REP: Recognized Environmental Picture (Átfogó környezeti kép)

RMDCN: Regional Meteorological Data Communication Network (Regionális meteorológiai adatkommunikációs hálózat)

SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága)

TACMET: Tactical Meteorological Observation System (Mobil harcászati időjárás megfigyelő rendszer)

UTC: Universal Time Co-ordinated (Világidő)

UWF: Unified Weather Forecast (Egységes meteorológiai előrejelzés)

WAC: Weather Analysis Centre (Időjárás-elemző központ)