Ellenőrző kérdések

  1. Mely tevékenységek sorolhatók a katonai meteorológiai szolgálat legfontosabb feladatai közé?

  2. Ismertesse a meteorológiai támogatás alapelveit!

  3. Sorolja fel a METOC támogatás három alapvető tárgyi feltételét!

  4. Ismertesse a meteorológiai támogatás rendszerének és folyamatának legfontosabb elemeit!

  5. Mi a NAMIS rendszer rendeltetése?

  6. Sorolja fel a meteorológiai meteorológiai tájékoztatás (briefing) nélkülözhetetlen tartalmi elemeit!

  7. Mi a hatásmátrix, miért vált a katonai meteorológiai tájékoztatás egyik legfontosabb eszközévé?

  8. Milyen mérőállomásokat alkalmaznak a honvédségnél kitelepülési feladatokhoz?