8.6. Box-Whisker diagram

A vizsgált változó eloszlásáról ad összefoglaló információt az ún. Box-Whisker diagram. Ezeken a dobozok alsó és felső lapjai rendre a minta alsó és felső kvartiliseit jelölik, míg középen a mediánértékek vannak jelölve. A dobozkák alatt, illetve felett lévő függőleges vonalak az adott mintában előforduló minimális és maximális értékeket jelölik. Értelemszerűen az elnyúló doboz hossza, illetve a függőleges vonal az adott paraméter változékonyságára utal.

Példaként a 8.7. ábrán bemutatunk egy Magyarországra készült éghajlatváltozási elemzést. A grafikon a PRUDENCE projekt keretében futtatott modellek havi hőmérsékletváltozási becslését ábrázolja. Külön-külön az A2 és a B2 kibocsátási forgatókönyvekre vonatkozóan havonta megjelennek a 2071–2100 időszakra várható hőmérsékletváltozások (referencia időszak: 1961–1990). Jól látható, hogy minden modellszimuláció (A2 esetén 16, B2 esetén 8) 1 °C-nál nagyobb és 10 °C-nál kisebb havi hőmérsékletemelkedést prognosztizál. Minden hónapban a nagyobb CO2 koncentráció szinttel jellemezhető A2 szcenárióhoz tartozó melegedés mértéke nagyobb, mint a B2 szcenárióé. A legnagyobb melegedés július-augusztus-szeptember hónapokban várható, ahol még a medián értékek is meghaladják az 5 °C-ot (A2 esetén), illetve a 3,5 °C-ot (B2 esetén).

Példa a Box-Whisker diagram klimatológiai alkalmazására. A PRUDENCE projekt keretében végzett modellszimulációk Magyarországra vonatkozó havi hőmérsékletváltozási értékei. A becslések az A2 és a B2 kibocsátási forgatókönyvek figyelembe vételével készültek a 2071–2100 időszakra, referencia időszak: 1961–1990.

8.7. ábra. Példa a Box-Whisker diagram klimatológiai alkalmazására. A PRUDENCE projekt keretében végzett modellszimulációk Magyarországra vonatkozó havi hőmérsékletváltozási értékei. A becslések az A2 és a B2 kibocsátási forgatókönyvek figyelembe vételével készültek a 2071–2100 időszakra, referencia időszak: 1961–1990 (Bartholy et al., 2008).