Ellenőrző kérdések

  1. Mi az 1., 2. és 3. momentum definíciója?

  2. Mi a medián?

  3. Mik a tercilisek?

  4. Mi az alsó és felső kvartilis?

  5. Mit jellemez a korrelációs együttható?

  6. Mi az összefüggés a kovariancia és a korreláció között?

  7. Mi az összefüggés az eloszlás és a sűrűségfüggvény között?

  8. Hogyan közelíthetjük az empirikus sűrűségfüggvényt?

  9. Milyen statisztikai jellemzőket használ fel a Box-Whisker diagram?

  10. Mi a szórásdiagram?