Ellenőrző kérdések

  1. Jellemezze a települést övező természetes környezethez képest észlelhető módosulások ok-okozati összefüggéseit!

  2. Hasonlítsa össze a természetes és mesterséges felszínek jellemző albedóit!

  3. Milyen tagok szerepelnek a sugárzási paraméterek közötti összefüggéseket leíró energiaegyenlegben?

  4. Írja fel a vízháztartási egyenleget a városi területekre?

  5. Hogyan módosul a városokban az áramlási mező?

  6. Mi a különbség a városi éghajlatmódosító hatás különböző meteorológiai állapothatározókra vonatkozó érvényesülésében a hideg és a meleg évszakban?