Ellenőrző kérdések

  1. A Terra és az Aqua kvázipoláris pályájú műholdak mely szenzorainak méréseit használjuk a városi hősziget elemzésére?

  2. Milyen szempontok alapján definiáljuk a városi és városkörnyéki múholdas képpontokat?

  3. Mikor figyelhetjük meg a műholdas felszínhőmérsékleti mező alapján a legnagyobb intenzitású hősziget hatást a hazai nagyvárosokban?

  4. Jellemezze a városi hősziget horizontális szerkezetét Budapest esetén!

  5. Hasonlítsa össze a városi hősziget intenzitás átlagos évi menetét különböző napszakokban!