Alkalmazott és városklimatológia

Szerkesztők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit

Bartholy Judit

Dezső Zsuzsanna

Gelybó Györgyi

Kern Anikó

Pongrácz Rita

Radics Kornélia

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Levegőkörnyezet, városi szmog
1.1. London-típusú városi szmog
1.2. Fotokémiai városi szmog
1.3. A budapesti levegőminőség
1.4. Levegőminőségi normák
Ellenőrző kérdések
2. Megújuló energiaforrások
2.1. A megújuló energiaforrások hasznosításának rövid története
2.2. A népességgel növekvő földi energia igény
2.3. Napenergia
2.4. Szélenergia
2.5. Vízenergia
2.6. Bioenergia
2.7. Geotermikus energia
Ellenőrző kérdések
3. Hidrológia, vízügy, vízgazdálkodás
3.1. A víz körforgalma
3.2. Csapadék
3.3. Párolgás
3.4. Beszivárgás
3.5. Lefolyás
Ellenőrző kérdések
4. Mezőgazdaság, erdészet, erdőtüzek
4.1. Mezőgazdaság, agroklimatológia
4.1.1. Az éghajlat és a mezőgazdaság kölcsönhatása
4.1.2. A mezőgazdaságot befolyásoló legfontosabb éghajlati elemek
4.1.3. Az agroklimatológiai körzetek
4.1.4. Az éghajlati változékonyság és szélsőséges időjárási jelenségek hatása a mezőgazdaságra
4.1.5. Klímaváltozás
4.2. Erdészet
4.2.1. Az erdők éghajlatmódosító hatása
4.2.2. Az erdők szénmegkötése
4.2.3. Az erdőket érő növekvő kár
4.2.4. Az erdők kiterjedésének változása
4.2.5. Az éghajlatváltozás hatása a fafajok eloszlására
4.2.6. Az erdőtüzek klimatológiája
4.2.7. Az erdőtüzek hatásai és kapcsolatuk az éghajlattal
4.2.8. Az erdőtüzek műholdas detektálása
Ellenőrző kérdések
5. Katonai meteorológia
5.1. A katonai meteorológia története
5.1.1 A magyar katonai meteorológia történetének áttekintése, rövid ismertetése
5.2. A meteorológiai támogatás
5.2.1 A meteorológiai támogatás alapelvei
5.2.2 A meteorológiai támogatás végrehajtásának feltételei
5.3 Meteorológiai adatok
5.4 A meteorológiai támogatás végrehajtása
5.5 Meteorológiai infrastruktúra
Rövidítések
Ellenőrző kérdések
6. Viharok, tornádók, hurrikánok, katasztrófavédelem
6.1. Mezoskálájú viharok, zivatarfelhők
6.1.1. A mezoskálájú viharok, zivatarfelhők keletkezése, dinamikai háttere
6.1.2. A mezoskálájú viharok, zivatarfelhők által okozott károk
6.1.3. A mezoskálájú viharok klimatológiája
6.2. Tornádók
6.2.1. A tornádók keletkezése, dinamikai háttere
6.2.2. A tornádók intenzitása és az okozott károk
6.2.3. A tornádók klimatológiája
6.3. A trópusi ciklonok
6.3.1. A trópusi ciklonok keletkezése, dinamikai háttere
6.3.2. A trópusi ciklonok intenzitása és az okozott károk
6.3.3. A trópusi ciklonok klimatológiája
6.4. Katasztrófavédelem
6.4.1. A katasztrófavédelem fontossága
6.4.2. Katasztrófavédelem Magyarországon
6.4.3. A globális éghajlatváltozás hatása a katasztrófavédelem szempontjából
Ellenőrző kérdések
7. Egészségügy
7.1. Ultraibolya sugárzás
7.2. Hőhullámok
7.2.1. A hőségriadó hazai fokozatai
7.2.2. A jövőben várható változások
7.3. Levegőminőség
7.4. Vízminőség
7.5. Vektorok által terjesztett betegségek
7.6. Növényi eredetű allergének
Ellenőrző kérdések
8. Statisztikus klimatológia
8.1. Momentumok
8.2. Rendezett minta jellemzői
8.3. Trendelemzés, regresszió
8.4. Kovariancia és korreláció
8.5. Hisztogram, eloszlások
8.6. Box-Whisker diagram
8.7. Szórásdiagram
Ellenőrző kérdések
9. A városklíma-elemzések története és jelentősége
9.1. Urbanizációs folyamatok a világban, Európában és Magyarországon
9.2. A városklíma-kutatások története és jelentősége
Ellenőrző kérdések
10. Városklimatológiai mérések, megfigyelések
10.1. A városokban zajló folyamatok nagyságrendje
10.1.1. A horizontális skála
10.1.2. A vertikális skála
10.2. A városklimatológiai állomáshálózat
10.3. Mobil mérések
10.4. Műholdas mérések
10.5. Repülőgépes mérések
Ellenőrző kérdések
11. A városi klíma jellemzői
11.1. A sugárzási viszonyok alakulása a városok területén
11.2. A városok vízháztartási egyenlege
11.3. A légáramlás módosulása a város területén
11.4. A városi és városon kívüli területek éghajlatának különbségei
Ellenőrző kérdések
12. A városi hősziget és az épített környezet sajátosságai
12.1. A városi hősziget
12.2. Épületek klimatológiája
12.3. Törekvések a városi hősziget hatás csökkentésére
12.3.1. Hidegtetők alkalmazása
12.3.2. Hideg útburkolatok alkalmazása
12.3.3. Zöldtetők
Ellenőrző kérdések
13. A magyarországi városklíma-kutatások
13.1. A hazai városklíma-kutatások története
13.2. Városklíma-kutatások Magyarországon
13.3. A magyarországi nagyvárosokban kialakuló városi hősziget vizsgálata műholdas felszínhőmérsékleti mérések alapján
13.3.1. A felhasznált adatok
13.3.2. A vizsgálati módszerek
13.3.3. A városi hősziget szerkezete
13.3.4. A városi hősziget keresztmetszete
13.3.5. A városi hősziget átlagos intenzitása
13.3.6. A hősziget finomszerkezetének vizsgálata nagyfelbontású műholdképek alapján
Ellenőrző kérdések
14. Irodalomjegyzék