FII.2. A CHAPEAU modell

Ahogy említettük, a CHAPEAU az ALADIN mezo-skálájú korlátos tartományú előrejelző modell oktatási és kutatási célokra használható változata, ezért a továbbiakban röviden áttekintjük az ALADIN együttműködést és az ALADIN modell jellemzőit. Az ALADIN projekt (http://www.cnrm.meteo.fr/aladin) az OMSZ egyik legfontosabb nemzetközi együttműködése a korlátos tartományú numerikus modellezés területén (Horányi et al., 2006). A projektet a francia meteorológiai szolgálat, a Météo France kezdeményezte 1990 végén és napjainkra 16 nemzeti meteorológiai szolgálat tagja az együttműködésnek. Az OMSZ a kezdetektől részt vesz az ALADIN projektben, amelynek alapvető célja egy korszerű korlátos tartományú numerikus előrejelző modell megalkotása és közös fejlesztése. Az ALADIN korlátos tartományú modellt a Szolgálatnál 1998 óta futtatják operatívan rövidtávú (~2 napos) előrejelzések készítésére.

Az ALADIN modellben (Horányi et al., 1996; 2006) a horizontális differenciál-operátorok reprezentációja spektrális technikával történik, teljes harmonikus függvények illesztésével. A modell vertikális irányban hibrid koordináta-rendszert (Simmons and Burridge, 1981) használ: az alsó modellszintek pontosan követik a felszínt, míg a légkör tetején a szintek a nyomási felületekkel esnek egybe, könnyen kezelhető formulát szolgáltatva a felső peremfeltételre a légnyomás nullává válásával. Az oldalsó peremfeltételek csatolása során a modell a Davies-sémát (Davies, 1976) alkalmazza, amely egy néhány rácspontból álló relaxációs zóna bevezetésével szűri ki a tartomány pereméről visszaverődő hamis hullámokat, eközben érintetlenül hagyva a tartományon kívülről származó értékes információt. Az ALADIN modell futtatható hidrosztatikus közelítés alkalmazásával (azaz a vertikális sebességkomponensre vonatkozó mozgásegyenletben a függőleges gyorsulás elhanyagolásával és a vertikális sebesség diagnosztikai úton való kiszámításával) és nem-hidrosztatikusan is. A beállítás megválasztása a felhasználó feladata annak függvényében, hogy milyen felbontáson, milyen folyamatokat kíván modellezni. A CHAPEAU-t az ALADIN 33-as modellciklusából fejlesztették ki, fizikai parametrizációiban az ALARO modell sémáit alkalmazza – ezek részletes leírása a http://www.rclace.eu/?page=74 honlapon található meg. A CHAPEAU-nak nem része az adatasszimiláció (az ALADIN modellt az OMSZ-ban 3-dimenziós variációs adatasszimilációval futtatják) és az előfeldolgozás (az előfeldolgozást az OMSZ szakemberei végzik a külső felhasználók számára). A CHAPEAU alapvetően nem tartalmaz párhuzamosítást (azaz csak egy processzoron futtatható), azonban mivel az ALADIN kódja párhuzamosítva van, a telepítés során az MPI könyvtár felhasználásával a CHAPEAU is párhuzamosítható.