FII.4. A modell futtatása és utófeldolgozás

FII.4.1. Futtatás

Ha a CHAPEAU telepítése sikeresen befejeződött, akkor a teszt esettanulmánnyal kipróbálhatjuk, hogyan működik a modell futtatása. Ezt a referencia-kísérletet tartalmazza a refrun.tgz tömörített állomány, amely egy 24 órás előrejelzés elkészítését teszi lehetővé egy kiválasztott esetre. A futtatás első lépéseként tömörítsük ki a refrun.tgz fájlt a következőképpen:

tar -xzvf refrun.tgz

Ez létrehoz egy refrun könyvtárat, amely a következőket tartalmazza:

 • Kezdeti és peremfeltételek: ELSCFABOFALBC+xxx fájlok a refrun/coupling könyvtárban. Ezek lesznek az előrejelzés kezdeti és peremfeltételei 3 órás lépésekben.

 • Namelist: name.fc fájl a refrun/name könyvtárban. Ez tartalmazza az előrejelzés futtatási opcióinak többségét, amelyet később magunk is könnyen változtathatunk.

 • Előrejelzés script: fc.sh shell script, amellyel magát az előrejelzést lefuttatjuk.

Fontos megjegyezni a következőket:

 • Az fc.sh scriptben meg kell adni a modell futtatható binárisának pontos útvonalát:

  ALADIN=${installdir}/pack/33t1_r2_main.01.GNU432.x/bin/ALADIN, ahol installdir a telepítés könyvtára

 • Saját esettanulmány futtatása esetén saját kezdeti és peremfeltételek előállítására van szükség, illetve további módosításokra az fc.sh scriptben.

Miután kicsomagoltuk és alkalmaztuk a szükséges módosításokat a referencia-kísérlet készen áll a futtatásra. Ezt a legegyszerűbben például interaktívan tehetjük meg:

./fc.sh

Ha mindent megfelelően beállítottunk, akkor az előrejelzés készítése elindul. Figyelem: ennek elkészülte akár több órát is igénybe vehet! Az előrejelzés haladását nyomon követhetjük a refrun/work/fc.log vagy refrun/work/NODE.001_01 fájlok ellenőrzésével. Az előrejelzés sikeres elkészülését követően a refrun/work könyvtárban létrejönnek ICMSHABOF+xxxx és PFABOFbe70+xxxx fájlok, amelyek a referencia előrejelzés tulajdonképpeni kimenetei, eredmény fájljai. Az ICMSH fájlokban a modell számítási rácsán kiszámított és spektrális együtthatók formájában tárolt meteorológiai változók találhatók, míg a PF fájlok az általunk meghatározott rácsra és felbontásra rácsponti formában előállított eredményeket és az azokból származtatott változókat tartalmazzák.

FII.4.2. Utófeldolgozás

A CHAPEAU modell az integrálás folyamán saját modellrácson, horizontálisan egy Lambert-kúpvetületen, vertikálisan pedig felszínkövető–nyomási hibrid koordináta-rendszerben definiált modellszinteken tekinti és oldja meg a hidro-termodinamikai egyenletrendszert. Az integrálás végeztével az utófeldolgozás során lehetőségünk van arra, hogy a prognosztikai változókon kívül egyéb paramétereket származtassunk, mindezeket az általunk kívánt térképvetületen és függőleges szinteken. A CHAPEAU programcsomag jelenlegi változatával egyelőre a paramétereket és a vertikális szinteket tudjuk megváltoztatni (a térképvetület és horizontális felbontás megválasztására nincs módunk). Ezt a namelist fájlban tehetjük meg különböző változók beállításával [a paraméterekről bővebben El Khatib (2002) dokumentációjában találunk iránymutatást]. Az alábbiakban néhány tipikus példát tekintünk:

 1. A kétdimenziós, felszíni változókat a CFP2DF namelist-változón keresztül a paraméterek nevének megadásával tudjuk FA fájlba kiíratni. Például a 10-méteres szél két vízszintes komponensét a következőképpen tudjuk előállítani a modellszinti szélmezőből:

  CFP2DF(1)='CLSVENT.ZONAL',

  CFP2DF(2)='CLSVENT.MERIDIEN',

 2. További felszíni változókat is megadhatunk a CFP2DF namelist-változón keresztül, például:

  CFP2DF(1)='SURFPRESSION', ! felszíni légnyomás

  CFP2DF(2)='MSLPRESSURE',  ! tengerszinti légnyomás

  CFP2DF(3)='SURFTOT.WAT.VAPO',  ! teljes vízgőz-tartalom

  CFP2DF(4)='CLSTEMPERATURE',  ! 2-méteres hőmérséklet

 3. A fizikai parametrizációból származó felszíni változókat a CFPPHY namelist-változón keresztül a paraméterek nevének megadásával tudjuk FA fájlba kiíratni, például:

  CFPPHY(1)='SURFTEMPERATURE', ! felszínhőmérséklet

  CFPPHY(2)='PROFTEMPERATURE', ! mélytalaj-hőmérséklet

 4. A nagyobb légköri magasságokban CFP3DF namelist-változón keresztül a paraméterek nevének megadásával tudjuk FA fájlba kiíratni. Attól függően, hogy milyen (z-, p-, stb.) koordináta-rendszert tekintünk, a vertikális szint jellemzőit más-más namelist-változókon keresztül állítjuk be. Például a méterben kifejezett magassági szinteken az RFP3H vektor-változó értékadásával tudjuk az adott paramétert kiíratni. Az alábbi példában a szélvektor két horizontális komponensét a 75 és 100 méteres magasságokban, valamint az 500 és 700 hPa-os nyomási szinten állítjuk elő (a nyomási szinteket Pascal egységben kell megadni). Figyeljük meg, hogy a CFP3D-ben a paraméter elnevezése különbözik a 10-méteres szél esetétől:

  CFP3DF(1)='VENT_ZONAL',

  CFP3DF(2)='VENT_MERIDIEN',

  RFP3H(1)=75.,

  RFP3H(2)=100.,

  RFP3P(1)=50000.,

  RFP3P(2)=70000.,

 5. A kumulált változókat a CFPCFU namelist-változón keresztül a paraméterek nevének megadásával tudjuk FA fájlba kiíratni, például:

  CFPCFU(1)='SURFPREC.EAU.CON',  ! folyékony halmazállapotú konvektív csapadék

  CFPCFU(2)='SURFPREC.NEI.CON',  ! hó halmazállapotú konvektív csapadék

  CFPCFU(3)='SURFPREC.EAU.GEC',  ! folyékony halmazállapotú nagyskálájú csapadék

  CFPCFU(4)='SURFPREC.NEI.GEC',  ! hó halmazállapotú nagyskálájú csapadék

  CFPCFU(5)='ATMOHUMI TOTALE',! teljes kihullható víztartalom

  CFPCFU(6)='SURFFLU.RAY.SOLA',  ! felszínre érkező napsugárzás

 6. A pillanatnyi fluxusokat a CFPXFU namelist-változón keresztül a paraméterek nevének megadásával tudjuk FA fájlba kiíratni, például:

  CFPXFU(1)='SURFNEBUL.TOTALE',  ! teljes felhőborítottság

  CFPXFU(2)='SURFNEBUL.CONVEC',  ! konvektív felhőborítottság

  CFPXFU(3)='SURFNEBUL.HAUTE', ! magasszinti felhőborítottság

  CFPXFU(4)='SURFCAPE.MOD.XFU',  ! CAPE

Az utófeldolgozási konfiguráció futtatása megfelelő namelist-változók beállítása után az fc.sh scripttel történik. A scriptben a következő sort kell elhelyezni:

ALADIN –maladin –t60 –asli –c001 –fh0 –vmeteo