FII.6. A modell alkalmazása a numerikus előrejelzés oktatásában

A CHAPEAU modellt a numerikus prognosztika elméleti és gyakorlati oktatását ellátó „Numerikus előrejelzés” című tantárgy keretében a 2012/2013. tanévben kezdtük el használni (a tárgy oktatását az Országos Meteorológiai Szolgálat szakemberei végzik). A kurzus során a numerikus előrejelzés különböző problémáinak vizsgálatát tűzzük ki célul. Több témát választottunk erre a célra (az inicializáció, a határfeltételek, az ensemble előrejelzések és az éghajlati szimulációk különböző bizonytalanságainak vizsgálatát), melyek közül a CHAPEAU modellt az első tanévben az inicializáció és a határfeltételek témakörében használtuk:

A kurzuson meteorológus és alkalmazott matematikus hallgatók vesznek részt, 2–3 fős csoportokat alakítva. Az ajánlott cikkek feldolgozásával elsajátítják az adott téma elméleti alapjait, illetve a CHAPEAU modellel szimulációkat végeznek meghatározott kérdések vizsgálatára. A modell installálása és kódszintű módosítása nem célja az oktatásnak (a modellinstallálás elsajátítására elvben van lehetőség egy korábbi kurzus keretében), a feladatokat a hallgatók a namelist-beállítások változtatásával hajtják végre. A cikkek feldolgozásához, a kísérletek elvégzéséhez, valamint az eredmények értelmezéséhez az OMSZ gyakorlati szakemberei folyamatos konzultációs lehetőséget és segítséget nyújtanak. A hallgatók a félév végén egy-egy előadásban mutatják be egymásnak és az oktatóknak a választott téma elméleti hátterét és a végrehajtott szimulációk eredményeit.

A kisszámú, de jól meghatározott témára való fókuszálás, s azok alapos elméleti és gyakorlati feltérképezése elmélyíti a hallgatók tudását. A kis csoportokban való közös, szakemberek által irányított munka és a hallgatói előadások segítik, hogy a diákok jobban megértsék az adott témát. A személyes gyakorlati kivitelezés (pl. a szuperszámítógépen sok processzoron való modellfuttatás) lehetősége motiválja a hallgatókat és közelebb viszi hozzájuk a számszerű előrejelzést, a meteorológus és alkalmazott matematikus hallgatók együttműködése pedig az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát erősíti. A következő években a tantárgyat hasonló keretek között újabb témákkal bővítjük. Szándékunk szerint ehhez a munkához nyújt segítséget jegyzetünk, amit folyamatosan bővítünk.