Irodalomjegyzék

ADMP-85-3, 1985: The NCAR Eulerian Regional Acid Deposition Model. (Eds. Chang, J.S.) The NCAR Acid Deposition Modeling Project, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, 178 pp.

Ambrózy P. (Szerkesztő), 1967: Az időjárás dinamikus előrejelzésének alapja. Országos Meteorológiai Intézet, Budapest, 228 oldal.

Ambrózy, P., Götz, G. and Tänczer T., 2006: A historical review of the first steps in numerical weather prediction in Hungary. Időjárás 110, 3–4, 193–202.

Anda, A. és Burucs, Z., 1997: A növény és víz kapcsolata a talaj-növény-légkör rendszerben. PATE GMK Nyomdája, Keszthely, 141 oldal. ISBN 963-9096-05-9.

Anda A. és Dunkel Z., 2000: Agrometeorológia. PATE Nyomdája, Keszthely, 127 oldal.

Anthes, R.A., 1972. Development of asymmetries in a three-dimensional numerical model of the tropical cyclone. Monthly Weather Review 100, 461–476.

Anthes, R.A., Hsie, E.-Y. and Kuo Y.-H., 1987: Description of the Penn State/NCAR Mesoscale Model Version 4 (MM4). NCAR/TN-282+STR NCAR, Technical Note, 79 pp.

Ács, F., 2008: A talaj-növény-légkör rendszer meteorológiai  alkalmazású modellezése.  Alkalmazások a tudományban és az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,249 oldal. ISBN 963 868 9511.

Ács, F., and Kovács, M., 2001: The surface aerodynamic transfer parameterization method SAPA: description and performance analyses. Időjárás 105, 165–182.

Ács F., Horváth Á., Geresdi I. és Breuer H., 2006: A mikrometeorológiai és a felhőfizikai folyamatok kapcsolatrendszere. 32. Meteorológiai Tudományos Napok (Szerk.: Weidinger T. és Geresdi I). Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 40–52.

Ács, F., Horváth, Á., Breuer, H. and Rubel, F., 2010: Effect of soil hydraulic parameters on the local convective precipitation. Meteorologische Zeitschrift 19, No. 2, 143–153.

Baklanov, A., Mahura, A. and Sokhi, R.S. (eds), 2011: Integrated systems of meso-meteorological and chemical transport models. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 242 pp. ISBN 978-3-642-13980-2.

Balogh, M., 2006: Az AMDAR repülőgépes adatok asszimilációja az ALADIN számszerű időjárási előrejelző modellben. Diplomamunka ELTE Meteorológiai Tanszék.

Beniston, M., 1997: From turbulence to climate: numerical investigations of the atmosphere with a hierarchy of models. Springer, 327 pp. ISBN 3-540-63495-9.

Bent, A.E., 1943: Radar echoes from atmospheric phenomena. M.I.T. Radiation Laboratory Rep. No. 42–2, March 13, 1943.

Bjerknes, V., 1904: Das Problem der Wettervorhersage, betrachtet vom Standpunkte der Mechanik und der Physik. Meteorologische Zeitschrift 21, 1–7.

Blackadar, A.K., 1979: Modeling pollutant transfer during daytime convection. Preprints, Fourth Symposium on Atmospheric Turbulence Diffusion and Air Quality, Reno, American Meteorological Society, 443–447.

Breuer, H., 2012: A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon. Doktori Értekezés (PhD) (Témavezetők: Ács F. és Horváth Á.,) ELTE TTK, 116 oldal.

Charney, J.G., Fjortofft, R. and Neumann, J., 1950: Numerical integration of the barotropic vorticity equation. Tellus 6, 309–318.

COST Action 710, 1998: Harmonisation of the pre-processing of meteorological data for atmospheric dispersion models. Edited by Fisher, B.E.A., Erbrink, J.J., Finardi, S., Jeannet, P., Joffre, S., Morselli, M.G., Pechinger, U., Seibert, P. and Thomson, D.J., Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, EUR 18195 – COST Action 710 – Final report. 431 pp. ISBN 92-828-3302-X. http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/cost/finalrep.htm

Cressman, G., 1959: An operational objective analysis system. Monthly Weather Review 87, 367–374.

Czelnai R., 1979: Societas Meteorologica Palatina (1780–1795). Légkör XXIV. évf. 3. szám, 1–10.

Czelnai R., 1995: Bevezetés a Meteorológiába I, II, III. Tankönyvkiadó, Budapest.

Daly, A. and Zannetti, P., 2007: Air pollution modeling – An Overview. Chapter 2 of Ambient air pollution (P. Zannetti, D. Al-Ajmi, and S. Al-Rashied, Editors). Published by The Arab School for Science and Technology and The EnviroComp Institute. ISBN-13 978-0-9792542-1-5.

Davidson, L., 2011: An introduction to turbulence models http://www.tfd.chalmers.se/˜lada Department of Thermo and Fluid Dynamics, Chalmers University of Technology, Publication 97/2, 48 pp. http://www.tfd.chalmers.se/˜lada.

Dési F. és Rákóczi F., 1970: A légkör dinamikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 465 oldal.

Dévényi D. és Mersich I., 1983: Véges differencia módszerek összehasonlítása egyszerű hidrodinamikai modell alkalmazásával. Időjárás 87, No. 5, 284–293.

Dombai, F., 2009: Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási radarhálózatának mérései. Radar-ismerteto-2009.doc (http://www.met.hu).

European Chemical Weather Forecast portal: http://www.chemicalweather.eu/Domains.

Foken, Th., 2008: Micrometeorology. Springer, pp. 306. ISBN 978-3-540-74665-2.

Geresdi I., 2004: Felhőfizika, Dialog Campus Kiadó, 272 oldal. ISBN 963-9542-09-1.

Giorgi, F., 1990: Simulation of regional climate using a limited area model nested in a general circulation model. Journal of Climate 3, 941−963.

Giorgi, F. and Anyah, R.O., 2012: The road towards RegCM4. Climate Research 52, 3–6.

Götz G. és Rákóczi F., 1981: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 485 oldal. ISBN 963 17 5580 0.

Götz G., 2001: Káosz és prognosztika. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 490 oldal.

Götz G., 2006: Az éghajlat dinamikájának néhány nyitott kérdéséről. 31. Meteorológiai Tudományos Napok (Szerk.: Weidinger T.). Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 10–61.

Grell, G.A., Dudhia, J. and Stauffer, D.R., 1994: A description of the fifth generation Penn State/NCAR Mesoscale Model (MM5). NCAR/TN-398 + STR NCAR Technical Note, 128 pp.

Gyöngyösi A.Z., Weidinger T., Kiss Á. és Bánfalvi K., 2009: Különböző mezoskálájú meteorológiai modellek által szolgáltatott energetikai célú szélelőrejelzések bizonytalansága a Nyugat-Dunántúl és a passzát szélrendszerben fekvő brazíliai területek esetében. A szélenergetikai célú meteorológiai előrejelzések módszertani kérdései. Környezettudatos energiatermelés és felhasználás. Környezet és Energia Konferencia, Meridián Táj és Környezetföldrajzi Alapítvány, Debreceni Akadémiai Bizottság DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, Debrecen, 144–152. ISBN 978-963-7064-20-3.

Gyuró Gy., 1999: Magyar sikerek a numerikus prognosztika terén. Légkör XLIV. évf., 4. szám, 20–21.

Hart, P.B.S., 1984: Effects of soil type and past cropping on the nitrogen supplying ability of arable soils. PhD thesis, University of Reading, UK.

Horváth Á., 2003: Az MM5 modell, és alkalmazása az ultrarövidtávú előrejelzésében. 29. Meteorológiai Tudományos Napok, Az időjárás numerikus előrejelzése (Szerkesztette: Weidinger T.), Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 97–103.

Horváth, Á, Geresdi, I., Németh, P. and Dombai, F., 2007: The Constitution Day storm in Budapest: Case study of the August 20, 2006 severe storm. Időjárás 111, No. 1, 41–63.

Horváth, L., Nagy, Z. and Weidinger, T., 1998: Estimation of dry deposition velocities of nitric oxide, sulfur dioxide, and ozone by the gradient method above short vegetation during the tract campaign. Atmospheric Environment 32, No. 7, 1317–1322.

Huzsvai L., Rajkai K. és Szász G., 2005: Az agroökológia modellezéstechnikája. Elektronikus tankönyv az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Tankönyv és Szakkönyvtámogatás keretében. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, http://www.hik.hu. ISBN 963 472 856 1.

F. Iványi Zs, 1980a: A városi hősziget-cirkuláció numerikus modellezése I. Időjárás 84, 93–102.

F. Iványi Zs, 1980b: A városi hősziget-cirkuláció numerikus modellezése II. Időjárás 84, 205–217.

Jenkinson, D.S., 1990: The turnover of organic carbon and nitrogen in soil. Philosophical transactions of the Royal Society, B. 329, 361–368.

Jenkinson, D.S. and Rayner, J.H., 1977: The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted classical experiments. Soil Science 123, 298–305.

Jenkinson, D.S., Hart, P.B.S., Rayner, J.H. and Parry, L.C., 1987: Modelling the turnover of organic matter in long-term experiments at Rothamsted. INTECOL Bulletin 15, 1–8.

Jenkinson, D.S. and Coleman, K., 1994: Calculating the annual input of organic matter to soil from measurements of total organic carbon and radiocarbon. European Journal of Soil Science, 45, 167–174.

Jorgensen, S.E., Ecological Modelling, 2009: University of Copenhagen, Denmark, Wit Press, 208 pp. ISBN 978-1-84564-408-6.

Kadygrov, E.N., 2006: Operational aspects of different ground based remote sensing observing techniques for vertical profiling of temperature, wind, humidity and clouds structure: a review. Instruments and observing methods. Report No. 89, WMO/TD-No. 1309, 37 pp.

Kern A., Bartholy J. és Pongrácz R., 2005: Az ELTE Környezetfizikai Tanszékcsoport műholdvevő állomása. Légkör 50, 1. szám, 18–20.

Koncsos L., Jolánkai Zs., Koncsos T. és Kozma Zs., 2011: Környezeti rendszerek modellezése. Egyetemi jegyzet, Kézirat, BMEEOVKMIT3.

Kondo, H. 1989: Description of NRIPR mesoscale model. Report of the NRIPR 44, 75 pp.

Kowalski, A.S., 2012: Exact Averaging of Atmospheric State and Flow Variables. Journal of the Atmospheric Sciences 69, 1750–1757.

Kósa Z., 2009: Belépő éli leválás keltette lamináris-turbulens átcsapás nagyörvény-szimulációja Szakdolgozat (Témavezető: Máté M.), BMGE Áramlástani Tanszék. Szakdolgozat.

Kullmann L., 2007: Felhőfizikai folyamatok parametrizációja mezoskálájú modellekben. Felhőfizika és mikrometeorológia. (Szerkesztők: Weidinger T. és Geresdi I.) A 32. Meteorológiai Tudományos Napok előadásai, Budapest, OMSZ, 54–65.

Lajos T., 2004: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, 599 oldal. ISBN 963 420 798 7.

Landsberg, H., 1954: Storm of Balaklava and the daily weather forecast. The Science Monthly 79, 347–352.

Légszennyezettségi modell dokumentáció EIONET honlapján: http://acm.eionet.europa.eu/databases/MDS/index_html

Li, C., 2000: Modeling trace gas emissions from agricultural ecosystems. Nutrient Cycling in Agroecosystems 58, 259–276.

Li, C., Frolking, S. and Frolking, T.A., 1992a: A model of nitrous oxide evolution from soil driven by rainfall events: 1. Model structure and sensitivity. Journal of Geophysical Research 97, 9759–9776.

Li, C., Frolking, S. and Frolking, T.A. 1992b: A model of nitrous oxide evolution from soil driven by rainfall events: 2. Model applications. Journal of Geophysical Research 97, 9777–9783.

Lindgrén, S. and Neumann, J., 1980: Great historical events that were significantly affected by the weather: 5, some meteorological events of the Crimean War and their consequences. Bulletin American Meteorological Society 61, Vol. 12, 1570–1583.

Lohász M. és Régert T., 2010: Turbulencia és modellezése jegyzet. Áramlástan Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kézirat.

Lynch, P., 1999: Richardson's Marvellous Forecast. in The life cycles of extratropical cyclones. Shapiro, M.A. and Grønås, S. (Eds.), American Meteorological Society, Boston, pp. 355, 61–73.

Lynch, P. and Lynch, O., 2008: Forecasts by PHONIAC. Weather 63, 324–326.

Lorenz, E., 1963:  Deterministic nonperiodic flow. Journal of the Atmospheric Sciences 20, 130–142.

Lorenz, E., 1993: The essence of chaos. Seattle 1993, Appendix 1, S. 181–184.

Mersich I., 1981: A domborzat hatása a lokális áramlási mezőre. III. rész. Az y irányba homogén (kétdimenziós) modell. Időjárás 85, 80–94.

Mesinger, F., 2005: Eta Model at NCEP: Challenges overcome and lessons learned. Lecture notes, Workshop on "Design and Use of Regional Weather Prediction Models", The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Miramare, Trieste, Italy, 11-19 April 2005, 42 pp. Available online at http://agenda.ictp.trieste.it/agenda/current/askArchive.php? base=agenda&categ=a04186&id=a04186s262t1/lecture_notes

Mesinger, F, Chou, S.C., Gomes, J.L., Jovic, D., Bastos, P., Bustamante, J.F., Lazic, L., Lyra, A.A., Morelli, S., Ristic, I. and Veljovic, K., 2012: An upgraded version of the Eta model. Meteorology and Atmospheric Physics 116, 63–79.

Moeng, C.-H. and Sullivan, P.P., 2002: Large Eddy Simulation. In: Encyclopedia of Atmospheric Sciences, 1140–1150.

Moeng, C., Dudhia, J. Klemp, J. and Sullivan, P., 2007: Examining the two-way grid nesting for large-eddy simulation of the PBL using the WRF model. Monthly Weather Review 135, 2295–2311.

Moussiopoulos, N., Borrego, C., Bozó, L., Galmarini, S., Poppe, D., Schatzmann, M. and Sturm, P., 2003: Urban and Local Scale Air Pollution. Towards Cleaner Air for Europe – Science, Tools and Applications, Midgley, P. and Reuther, M. (Ed.), Weikersheim: Margraf Verlag, 123–156.

Németh L., 1962: A XVIII. Század fizikája. Négy könyv. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988. Válogatta és szerkesztette: Németh J., Sajtó alá rendezte: Vekerdi L. 215–232.

Newman, C.E., Richardson, M.I. and Toigo, A.D., 2009: Planetary and Global WRF. WRF user Workshop, National Center for Atmospheric Research June 23–26. http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/workshops/WS2009/

Nieuwstadt, F.T.M. and van Dop, H. (editors), 1982: Atmospheric turbulence and air pollution modelling. D. Reidel, (Dordrecht, Boston, London), 358 pp. ISBN 978-90-277-1807-5.

Orlanski, I., 1975: A rational subdivision of scales for atmospheric processes. Bulletin of the American Meteorological Society 56, 527–530.

Paulik, B., Wantuch, F., Ozoli, Z., 2012: Pilóta nélküli légi járművek meteorológiai üzemeltetése. Repüléstudományi Közlemények, Repüléstudományi konferencia különszám. XXIV/ 2.

Pleim, J.E., and Chang, J.S., 1992: A non-local closure model for vertical mixing in the convective boundary layer. Atmospheric Environment 26A, 965–981.

Pokorádi L., 2002: Áramlástan. Elektronikus jegyzet, Debrecen, 85 oldal. http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk

Pope, S.B. 2000. Turbulent flows. Cambridge University Press, 711 pp. SBN-10 0521598869

Práger T., 1978: Hidrotechnikai módszer a Kárpát-medence időjárásának finomfelbontású előrejelzésére I. Időjárás 84, No. 4, 200–210.

Práger T., 1982: Numerikus prognosztika I. A hidrodinamikai előrejelzés elmélete. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 327 oldal.

Reynolds, O., 1895: On the dynamical theory of incompressible viscous fluids and the determination of the criterion. Philosophical Transactions of the Royal Society Series A Mathematical, Physical and Engineering Sciences 186, 123–164.

Richards, P.J. and Hoxey, R., 1993: Appropriate boundary conditions for computational wind engineering models using the k−ε turbulence model. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 47,145–153.

Richardson, L.F., 1922: Weather prediction by numerical process. Cambridge, University Press, pp. 236.

Richardson, M.I., Toigo, A.D. and Newman C.E., 2007: PlanetWRF: A general purpose, local to global numerical model for planetary atmospheric and climate dynamics. Journal of Geophysical Research 112, E09001, doi:10.1029/2006JE002825.

Rózsa, Sz., Weidinger, T., Gyöngyösi, A.Z. and Kenyeres, A., 2012: The role of GNSS infrastructure in the monitoring of atmospheric water vapor. Időjárás 116, No. 1–2, 1–20.

Simonyi K., 1986: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 540 oldal. ISBN 9789630591171

Salma, I., Dosztály, K., Borsós, T., Söveges, B., Weidinger, T., Kristóf, G., Péter, N. and Kertész, Zs., 2013: Physical properties, chemical composition, sources, spatial distribution and sinks of indoor aerosol particles in a university lecture hall. Atmospheric Environment 64, 219–228.

Sodja, J., 2007:  Turbulence models in CFD. (Mentor: Podgornik, R.), University of Ljubljana Faculty for mathematics and physics Department of physics.

Stull, R. B., 1988: An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Kluwer Academic Publishers, pp. 666. ISBN-10 9027727694.

Schwinning, S. and Parsons, A.J., 1996: A spatially explicit population model of stoloniferous N-fixing legumes in mixed pasture with grass. Journal of Ecology 84, 799–813.

Skamarock, W.C., Klemp, J.B., Dudhia, J., Gill, D.O., Barker, D.M., Wang, W. and Powers, J.G., 2005: A description of the Advanced Research WRF Version 2. NCAR/TN-468 + STR NCAR Technical Note, pp. 88.

Skamarock, W.C., Klemp, J.B., Dudhia, J., Gill, D.O., Barker, D.M., Duda, M.G., Huang, X-Y. Wang, W. and Powers, J.G., 2008: A description of the Advanced Research WRF Version 3. NCAR/TN-475 + STR NCAR Technical Note, 113 pp.

Szász G., Tőkei L., (szerk.) l997: Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Egyetemi tankönyv. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 722 oldal. ISBN 963923923.

Tokairin, T., Kondo, H., Yoshikado, H., Genchi, Y., Ihara, T., Kikegawa, Y., Hirando, Y. and Asahi, K., 2006: Regional Climate Simulation: Numerical Study on the Effect of Buildings on Temperature Variation in Urban and Suburban Areas in Tokyo Journal of the Meteorological Society of Japan 84, No. 5, 921–937.

Torma Cs., 2011: Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával. Doktori Értekezés (PhD) (Témavezetők: Bartholy J. és Pongrácz R.,) ELTE TTK, 125 oldal.

Toro, E. F., 1999: Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics.Springer-Verlag, pp. 624. ISBN 978-3540252023.

Unger J., Sümeghy Z., Kántor N. és Gulyás Á, 2012: Kisléptékű környezeti klimatológia. JATEPress, Szeged, 221 oldal. ISBN 13 9789633150689.

Van Mieghem, J., 1973: Atmospheric energetics. Clarendon, Oxford, pp.303. ISBN 0198516053

Weidinger, T., Pinto, J. and Horváth, L., 2000: Effects of uncertainties in universal functions, roughness length, and displacement depth on the calculation of surface layer fluxes. Meteorol. Zeitschrift 9(3), 139–154.

Weidinger T. és Bordás Á., 2007: A felszínközeli légréteg és a planetáris határréteg kutatásának főbb kérdései. Felhőfizika és mikrometeorológia, 32. Meteorológiai Tudományos Napok 2006. (Szerkesztette: Weidinger T. és Geresdi I.), Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 105–124.

Weidinger, T., Baranka, Gy., Makra, L. and Gyöngyösi, A.Z., 2010: Urban air quality and road traffic air pollution modelling of Szeged. Urban transport and hybrid vehicles (Edited by Soylu, S.) Published by Sciyo, 60–102. ISBN 978-953-307-100-8.

Wingaard, G. E. and Brost, R. A., 1984: Top-down and bottom-up diffusion of a scalar in the convective boundary layer. Journal of the Atmospheric Sciences 41, 102–112.

WMO and ITU-R Handbook use of radio spectrum for meteorology: Weather water and climate monitoring and precipitation. Edition 2008, WMO, ITU, pp. 103.

Wood, N., 2000: Wind flow over complex terrain: a historical perspective and the prospect or large-eddy modeling. Boundary-Layer Meteorology 96, 11–32.