Köszönetnyilvánítás

A szerzők ezúton mondanak köszönetet Kullmann Lászlónak a fizikai parametrizációk leírásában nyújtott segítségéért és hasznos észrevételeiért. Szintén köszönetünket fejezzük ki Weidinger Tamásnak a szöveghez tett javaslataiért. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani közvetlen kollégáinknak, akik elviselték és ezáltal lehető tették, hogy a szerzők elkészítsék a numerikus prognosztika elméletével foglalkozó jelen fejezetet.