III.2. A WRF modellrendszer

WRF (Weather Research and Forecasting) időjárás kutató és előrejelző modell. Kutatási és operatív (elsősorban Amerikában) előrejelzési feladatokra is használják. Intenzíven támogatott "közösségi modell", azaz szabadon hozzáférhető és megosztott tartalom melynek fejlesztése szét van osztva (distributed) a fejlesztésben résztvevő tagok (intézmények) között, a támogatása (support) viszont központosított, melyet az UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) koordinál. Fejlesztésében részt vevő intézmények az NCAR mellett egyesült államok-beli egyetemek és más költségvetési intézmények. A modell fő fejlesztési iránya az ARW (Advanced Research WRF) mely inkább kutatási, fejlesztési célú megvalósítás, és az NMM (Nonhydrostatic Mesoscale Model), mely inkább az operatív alkalmazás szempontjait tartja szem előtt. A modell kormányzó egyenletei teljesen összenyomható, nem-hidrosztatikus egyenletek, a vertikális diszkretizáció tömeg alapú, felszínkövető η-koordináta rendszer (III.2. ábra), horizontálisan pedig eltolt Arakawa C-grid.

A modell lehetőséget ad idealizált (a felhasználó által megadott) és reális (más modell által szolgáltatott valós) bemenő adatokon végrehajtott számításokra. Mérési és megfigyelési adatok figyelembevételére a modellt kiegészítő variációs adatasszimilációs csomag nyújt támogatást.

Az FI. függelékben röviden ismertetjük az előző részben felvázolt szempontok alapján a WRF modellrendszer ARW csomagjának felépítését és használatának alapvető sajátosságait reális bemenő adatokon végrehajtott futtatás példáján illusztrálva. Részletesebb leírás és gyakorlati példák a futtatás lépéseire is a Függelékben találhatók. A beágyazott tartományú modellezés alapvető sajátosságaira jelen írásban csak érintőlegesen térünk ki. A modell teljes leírása online elérhető a modell felhasználói oldalán: http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/arw_v3.pdf és http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3/contents.html. A legfontosabb nemzetközi hivatkozásokat, illetve a hazai fejlesztőmunka eredményeit – benne hallgatók munkáit is – az ajánlott irodalomban találja meg az olvasó.