III.4. Hasonlóságok és eltérések a két modellrendszer között

Mielőtt rátérnénk az előzőekben vázolt két modellnek a Meteorológiai Tanszéken való futtatását lehetővé tevő rendszer bemutatására, az alábbiakban röviden áttekintjük a két modell felépítésében, lehetőségeiben és használatában mutatkozó hasonlóságokat és különbségeket.

Hasonlóságok:

Különbségek:

Megjegyzendő azonban, hogy megoldott a WRF futtatása az IFS mezőkkel is, azonban ezek csak korlátozottan érhetőek el az egyetemi munkához, ezért ezt a lehetőséget jelen írás keretein belül nem tárgyaljuk.