III.6. További lehetőségek

A modellekkel végrehajtható vizsgálatok, feladatok, tanulmányok részletesebb listáját az FI illetve II. függelékek tartalmazzák. A feladat általánosságban úgy közelíthető meg, hogy a modell valamilyen bemenő adatokkal, valamely beállításokkal (rácsszám, felbontás, beágyazás, parametrizációs beállítás, stb.) végrehajt egy dinamikai leskálázást. Az eredményül kapott kimenő adatokat összevethetjük a vizsgálat tárgyát képező meteorológiai esemény (pl. egy tipikus téli hideg légpárnás helyzet) tapasztalati lefolyásával (kvalitatív összehasonlítás), szinoptikus meteorológiai állomások és időjárási szondák mérési adataival. A szabadon hozzáférhető, összehasonlítás alapját képező adatok forrása az irodalomjegyzékben található.