IV.2. A szimulációs esetek felépítése

Mivel az OpenFOAM rendszer nem rendelkezik grafikus felülettel, az eseteket leíró szöveges állományokat egy áttekinthető és logikusan felépített könyvtárszerkezet foglalja magába. Ezt szemlélteti a IV.2. ábra, ahol

IV.1. táblázat Az include könyvtárban található paraméterek megadására vonatkozó tudnivalók.

Paraméter

Jellemzők

uref

A referencia magasságon előírt sebesség nagysága [m s–1]

zref

A referencia magasság [m] (ezzel adjuk meg a határréteg-magasságot is)

zgnd

Talajszint, a belépő perem abszolút magassága [m]

z0

A felszín érdességének jellemzésére használt hosszlépték [m]

κ

von Kármán konstans a sebességprofil jellemzésére (~0,41) [-]

Cμ

A k-ε modellben az örvényviszkozitás egyenletének állandója (0,09) [-]

E

A logaritmikus sebességprofil együtthatója (9,793–9,8) [-]

flowD

A  referencia sebesség iránya, egységvektor [-]

wallN

A felszín normál vektora (a függőleges koordináta definíciója) [-]

ui, ki, ei

Kezdeti értékek: sebesség [m/s], turbulens kinetikus energia [ms–2],

disszipáció [ms–3]