V. fejezet - A GEOS-Chem és a CMAQ modell felépítése, futtatása

Gyöngyösi András Zénó

Grosz Balázs

Tartalom

V.1. Bevezető
V.2. A Geos-Chem globális légköri terjedési modell
V.2.1. Általános leírás
V.2.2. A Geos-Chem telepítése, futtatása
V.2.3. A modellezett eredmények feldolgozása, kiértékelése
V.2.4. A közel valós idejű (NRT - Near Real Time) Geos-Chem modell
V.3. A CMAQ légköri terjedési modell
Irodalomjegyzék

V.1. Bevezető

Az áramlási és a sugárzási folyamatok alakítják a légkör különböző rétegeiben a nyomanyagok koncentrációját, keveredési folyamatokat, s befolyásolják a lejátszódó kémiai folyamatokat. A globális és regionális terjedési modellek leírják a légkörben lévő kémiai anyagok (gázok, aeroszol-részecskék) terjedését, terjedés közbeni átalakulását, ülepedését, s és kémiai átalakulásait.. Segítségükkel vizsgálhatjuk akár egy pontforrásból (gyár vagy erőmű baleset, vulkán kitörés, erdőtűz) származó vegyi anyagok koncentrációjának tér és időbeli változását, környezetünkre gyakorolt hatását is. E fejezetben egy globális és egy regionális terjedési modellel foglalkozunk. Azért esett a választásunk a Geos-Chem CMAQ modellrendszerre, mert könnyen kapcsolható a III. fejezetben bemutatott WRF modellrendszerhez, s az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA Environmental Protection Agency) mellett számos amerikai és európai kutatóhelyen, egyetemi tanszéken végeznek vele kutatásokat, s oldanak meg alkalmazott környezeti feladatokat.