Köszönetnyilvánítás

A fejezet a TÁMOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 projekt támogatásával készült. Külön köszönet illeti Dr. Machon Attilát, hogy hozzájárult doktori disszertációjának felhasználásához.