VII.5. A HYSPLIT modell

A Lagrange-féle trajektória modellekkel nagytávolságú légköri terjedés is szimulálható. Ez esetben a számítási idő csökkentése érdekében általában kevesebb részecskét szimulálunk, valamint a meteorológiai mezők térbeli felbontása is kisebb. Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Intézet Légköri Kutatólaboratóriuma (NOAA ARL) a pontforrásból származó szennyezőanyagok terjedésre fejlesztette ki a HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trejectory) trajektória modellt. A modell használható ún. backward (időben előrehaladó) és forward (időben visszafelé haladó) módban is. Backward módban a szennyezőanyag feltételezett forrását lehet azonosítani, a forward mód segítségével pedig a szennyeződés várható térbeli mozgását tudjuk meghatározni. Mind a modell, mind a futtatásához szükséges meteorológiai adatbázis nyilvánosan elérhető a NOAA honlapján (http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php). A modell a szennyezőanyagok advekcióját és diffúzióját Lagrange-féle szemléletben számítja követve a részecske (részecskecsomag) pályáját (VII.10. ábra).

48 órás trajektória szimulációk a NOAA HYSPLIT modellel

VII.10. ábra. 48 órás trajektória szimulációk a NOAA HYSPLIT modellel, 6 órás kibocsátást feltételezve, óránként 3 trajektóriát indítva. A térképen a terjedés irányát, az alsó ábrán a trajektóriák felszín feletti magasságát tüntettük fel méterben. A trajektóriák csak a terjedés feltételezett útvonalát adják meg, a koncentráció mezőt nem.