VIII.4. Egy példa az AERMOD alkalmazására

Az AERMOD alkalmazását egy példán keresztül mutatjuk be, ahol egy sík, beépítetlen területen lévő erőmű körzetében, Budapest-Pestszentlőrinc (12853) 2001. évi meteorológiai órás adatfájljait használva számítjuk ki a levegővédelmi követelmények betartásának vizsgálatához szükséges kén-dioxid koncentráció eloszlásokat.

Input adatok

Forrás adatok

Forráskörnyezet, receptorok

Meteorológiai adatok

A Budapest-Pestszentlőrincen levő állomás (12843) felszíni és magaslégköri meteorológiai adatokat adjuk meg AERMET default formátumban, a fájl kiterjesztése „sfc” legyen. A profilméréseket „pfl” kiterjesztésű fájlba kell feltölteni.

Levegőminőségi határértékek

Határértékek (órás, 24 órás) megadása a határérték túllépések meghatározásához:

átlagolási időtartam: 1 óra

Határérték: 250 g m–3

átlagolási időtartam: 24 óra

Határérték: 150 g m–3

Output adatok

Az évi átlag, a 24 órás és a maximális órás kén-dioxid koncentráció.

A számítás eredménye

Az éves átlag SO2 koncentráció területi eloszlása (VIII.8. ábra).

VIII.8. ábra. Az éves átlag kén-dioxid koncentráció, g m–3.

A VIII.8. ábráról leolvasható, hogy az abszolút maximális évi átlagos SO2 koncentráció 47 ěg m–3 a forrástól DK- irányba, 1500 m távolságra alakul ki (lásd a VIII.2. táblázatot is).

VIII.2. táblázat A maximális évi órás koncentrációk eloszlása a forrástól vett távolság és a szélirány függvényében.

A maximális órás koncentrációk, ěg m–3

Fok,

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

360

1306,6

1404,4

1719,1

1656,4

30

1312,3

1376,3

1654,1

1584,9

60

1224,9

1175,3

1570,3

1687,7

90

1287,9

1194,9

1575,6

1659,5

120

1358,6

1221,7

1498,9

1579,7

150

1276,5

1233,3

1571,2

1667,6

180

1242,4

1159,5

1586,3

1720,2

210

1184,0

1080,6

1547,5

1676,7

240

1281,0

1317,9

1756,1

1745,6

270

1229,3

1151,4

1504,9

1708,5

300

1269,1

1166,4

1591,4

1591,0

330

1210,1

1248,4

1636,3

1687,5