A. rész - Dinamikai modellek

Tartalom

Európai modellezési körkép
III. A WRF és az ALADIN/CHAPEAU modellrendszer
III.1. Az egyetemi oktatásban alkalmazott meteorológiai modellezés filozófiája
III.2. A WRF modellrendszer
III.3. Az ALADIN/CHAPEAU modellrendszer
III.4. Hasonlóságok és eltérések a két modellrendszer között
III.5. A WRF és CHAPEAU egyidejű futtatása és kimenő adatainak egységes kezelése
III.6. További lehetőségek
Köszönetnyilvánítás
Ajánlott irodalom
IV. Általános célú áramlástani megoldók alkalmazása a mérnöki meteorológiában és a meteorológiai feladatok megoldásában. Az OpenFoam szoftvercsomag
IV.1. Bevezető
IV.1.1. A véges térfogat módszer
IV.1.2. Az áramlástani vizsgálatok eszközei
IV.1.3. A szükséges programok telepítése
IV.2. A szimulációs esetek felépítése
IV.3. Oktató feladatok
IV.3.1. Légköri határréteg 2D szimulációja homogén érdességű, sík felszín felett
IV.3.2. Légköri határréteg 2D szimulációja egyszerűsített geometriájú domb felett
IV.3.3. Légköri határréteg 3D szimulációja komplex domborzat felett
Irodalomjegyzék