B. rész - Csatolt terjedési, levegőkémiai és ökológiai modellek

Tartalom

V. A GEOS-Chem és a CMAQ modell felépítése, futtatása
V.1. Bevezető
V.2. A Geos-Chem globális légköri terjedési modell
V.2.1. Általános leírás
V.2.2. A Geos-Chem telepítése, futtatása
V.2.3. A modellezett eredmények feldolgozása, kiértékelése
V.2.4. A közel valós idejű (NRT - Near Real Time) Geos-Chem modell
V.3. A CMAQ légköri terjedési modell
Irodalomjegyzék
VI. A denitrifikációs-dekompozíciós (DNDC) talajmodell
VI.1. A DNDC modell felépítése
VI.2. Meteorológiai paraméterek és a talajklíma
VI.3. A növényi fejlődés paraméterei
VI.4. A talaj bio-geokémiája
VI.4.1. Bomlás (dekompozíció)
VI.4.2. A talaj nitrogén dinamikája – nitrifikáció/denitrifikáció
VI.5. A modell letöltése és telepítése
VI.5.1. A program működése
VI.5.2. A fájlrendszer felépítése
VI.5.3. A modell bemeneti paraméterei
VI.5.4. Művelési módok (lib_farm)
VI.5.5. Poligon határ koordináták (lib_map)
VI.5.6. Hidrológiai adatbázis (lib_soil)
VI.5.7. Termények élettani adatbázisa (lib_crop)
VI.6. A pontszerű (site) üzemmód használata
VI.7. A régiós üzemmód használata, egy esettanulmánynak a bemutatása
VI.7.1. A régiós szimuláció menete
VI.7.2. Példák a modelleredmények megjelenítésére
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
VII. Terjedési modellek, alkalmazások lokálistól kontinentális skáláig
VII.1. Bevezetés
VII.2. Az ALOHA Gauss-modell
VII.2.1. Az ALOHA modell bemenő adatai
VII.2.2. Az eredmények megjelenítése
VII.3. A TREX-Euler modell
VII.3.1. A program felépítése
VII.3.2. Numerikus megoldás
VII.3.3. Alkalmazások
VII.4. A TREX-Lagrange modell
VII.5. A HYSPLIT modell
VII.6. Az OpenFOAM modell
VII.7. Statisztikai szimulációk
Irodalomjegyzék
VIII. Az AERMOD modell rendszer
VIII.1. Bevezető
VIII.2. Az AERMOD modell felépítése és tulajdonságai
VIII.2.1. AERMET- meteorológiai preprocesszor
VIII.2.2. Az AERSURFACE modul
VIII.2.3. Az AERMAP program
VIII.2.4. Az INTERFACE program egység
VIII.2.5. A PRIME füstfáklya modell
VIII.3. Az AERMOD speciális alkalmazásai
VIII.4. Egy példa az AERMOD alkalmazására
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék