C. rész - Függelék

Tartalom

A. FI. A WRF modell rendszer felépítésének és alkalmazásának rövid ismertetése
FI.1. Alapvető tulajdonságok
FI.2. A WRF modell-rendszer futtatása
FI.2.1. A futtatáshoz szükséges bemenő adatok
FI.2.2. A WPS előfeldolgozó futtatása
FI.2.3. WPS programkomponensek futtatása
F.2.4. Modell integrálás – ARW
FI.2.5. Utófeldolgozás az ARWpost segítségével
FI.3. További lehetőségek
FI.3.1. Eltérő parametrizációs sémák alkalmazása
FI.3.2. Parametrizációs együtthatók módosítása
FI.3.3. Más bemenő adatok alkalmazása
FI.3.4. Rácsfelbontás, beágyazás
FI.4. Példa-szkriptek
FI.4.1. A III. fejezetben található interaktív videót készítő szkript
FI.4.2. A felszínhasználat és talaj textúra parametrizációs együtthatóira való érzékenységet vizsgáló esettanulmány futtatását végrehajtó szkript
FI.4.3. Az FI Függelékben közölt FI.1-es és FI.2-es videókat létrehozó szkript
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
B. FII. A CHAPEAU modell, telepítése, futtatása, felhasználása
FII.1. Bevezetés
FII.2. A CHAPEAU modell
FII.3. A modell telepítése és a szükséges számítógépes környezet
FII.4. A modell futtatása és utófeldolgozás
FII.4.1. Futtatás
FII.4.2. Utófeldolgozás
FII.5. Megjelenítés az R program segítségével
FII.6. A modell alkalmazása a numerikus előrejelzés oktatásában
Irodalomjegyzék