Antropológiai/humánbiológiai gyakorlatok

Bodzsár Éva

Zsákai Annamária

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Az emberi csontvázrendszer
1.1. Az emberi test tengelyei, irányai, síkjai, normái
1.2. Oszteológia
1.2.1. A csontok szerkezete és alaki sajátosságai
1.2.2. A koponya csontjai
1.2.3. A törzs csontjai
1.2.4. A végtagok csontjai
2. A történeti antropológiai vizsgálatok célja, feltételei és eszközei
3. A csontvázrendszer metrikus jellegei
3.1. Kraniometria
3.1.1. A koponya abszolút méretei és osztályozása
3.1.2. A koponya relatív méretei, indexei
3.2. A vázcsontok mérőpontjai és méretei
3.2.1. A vázcsontok abszolút méretei
3.2.2. A vázcsontok relatív méretei, indexei
4. A koponya morfológiai jellegei
4.1. A koponya legfontosabb morfológiai jellegei
4.2. A koponya néhány anatómiai variációja
4.3. A posztkraniális csontváz néhány anatómiai variációja
5. Az elhalálozási kor becslése
5.1. A magzatok, gyermekek és ifjak életkorának becslése
5.1.1. A magzat életkorának becslése
5.1.2. A gyermekek és ifjak életkorának becslése
5.2. A felnőttek elhalálozási korának becslése
6. A morfológiai nem becslése
7. A testmagasság és testtömeg becslése
7.1. A testmagasság becslése
7.2. A testtömeg becslése
8. Paleopatológiai vizsgálatok
8.1. Traumás elváltozások
8.2. Nem specifikus fertőzések
8.3. Specifikus fertőzések
8.4. Hematológiai rendellenességek – poroticus hyperostosis
8.5. Anyagcsere rendellenesség eredetű csontbetegségek
8.6. Ízületi betegségek
8.7. Tumorok
8.8. Egyéb csontbetegségek
8.9. Az állcsontok és a fogak betegségei
9. A paleodemográfiai jellemzők becslése
9.1. A paleodemográfiai elemzések feltételei
9.1.1. Embertani feltételek
9.2. A paleodemográfiai mutatók becslése
10. A történeti népességek rekonstrukciójának érvényessége
11. Az élő ember vizsgálatának típusai és a mintaválasztás
11.1. A vizsgálatok típusai
11.2. A vizsgált tulajdonságok osztályozása
11.3. A vizsgálati minta
11.3.1. A mintavétel
11.3.2. A mintanagyság és a becslés pontossága
12. Antropometriai vizsgálatok
12.1. A statikus antropometriai méretek
12.1.1. Legfontosabb fejméretek (12.1–2. ábra)
12.2. A dinamikus antropometriai méretek
12.2.1. A mozgásszögek
12.2.2. Mozgásterek
12.2.3. Testerő
13. A fej morfológiája
13.1. Az arcforma
13.2. A szem morfológiai jellegei
13.2.1. A felső szemhéj redőinek variációi
12.2.2. A szivárványhártya rajzolatának variációi
13.3. Az orr morfológiai jellegei
13.3.1. Az orrgyök variációi
13.3.2. Az orrhát variációi
13.3.3. Az orrnyílások variációi
13.4. A száj morfológiai jellegei
13.4.1. Az ajkak morfológiai variációi
13.5. Az állforma
13.6. A fül morfológiai jellegei
13.6.1. A fülkagyló variációi
13.7. A haj morfológiai jellegei
14. A bőrlécrendszer
14.1. A bőrlécrendszer és a redők kifejlődésének alapjai
14.2. A dermatoglyphiai adatok gyűjtésének módszerei
14.3. A vizsgálati anyag kvalitatív értékelése
14.4. A vizsgálati anyag kvantitatív értékelése
14.4.1. A tenyéri redők
14.5. A testi és nemi kromoszómák rendellenességeit kísérő dermatoglyphiai jellegzetességek
15. A testforma
15.1. A növekedési allometria
15.1.1. Többváltozós allometria
15.2. Az alakmérés geometriai módszerei
15.3. Az uniszex humán fantom
15.4. A testalkat becslése szomatotipizálással
15.4.1. A Heath–Carter-féle antropometriai szomatotipizálás
15.5. A morfológiai alkat elemzése a Conrad-féle módszerrel
15.5.1. A Conrad-féle alkat-meghatározási technika
16. A biológiai életkorok becslési módszerei
16.1. A csontkor
16.1.1. Tanner–Whitehouse TW2-módszere
16.2. A fogkor
16.2.1. Fogkorbecslés a mineralizáció alapján
16.2.2. Fogkorbecslés a fogak áttörése alapján
16.3. A morfológiai életkor
16.4. A méretkor: a növekedési standardok
16.4.1. A növekedési normák típusai
16.5. A szexuális érettség mint korjelző
16.5.1. A menarche- és a spermarchekor
16.5.2. A nemi jellegek érettségének becslése
17. A felnőttkori testmagasság előrejelzése
17.1. Termetbecslés a csontkor alapján
17.2. Termetbecslés antropometriai adatok alapján
18. A testösszetételt becslő módszerek
18.1. A tápláltsági állapot becslése testméretek alapján
18.1.1. Becslés abszolút testméretekkel
18.1.2. Becslés relatív testméretekkel
18.2. Az O-skála módszer
18.3. Testösszetételbecslés antropometriai modellek alapján
18.3.1. Kétkomponensű modellek
18.3.2. A négykomponensű modell
18.4. Műszeres technikák
Irodalomjegyzék