I. fejezet - Bevezetés – A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai

Tartalom

A testalkotók lebontásának, a fehérje metabolizmus folyamatának és kutatásának jelentősége
A fehérje metabolizmus vizsgálatának kezdetei
Új szemlélet, a testfehérjék dinamikus állapotának felfedezése
Az intracelluláris fehérjelebontás létezésének közvetlen kísérleti bizonyítékai és további kérdések
Az intracelluláris lebontó folyamatok komplexitásának feltárása; teljes citoplazma részek és organellumok lebontása autofágia révén
A hosszú és rövid életidejű fehérjék lebontásának különbözőségei, a két fő lebontó mechanizmus létezésének felismerése
Az autofágia folyamatának felfedezése és elektronmikroszkópos vizsgálatának kezdetei
Az autofág vakuólák alapvető jellegzetességei és elektronmikroszkópos felismerésük kritériumai
Az autofág folyamatok altípusai
Az autofágia előfordulása és az elektronmikroszkópos eredmények alapján feltételezett legfontosabb funkciói
Hogyan viszonyul egymáshoz az autofágia és a biokémiai módszerekkel mérhető lizoszomális fehérje lebontás?
Az izoláló membrán keletkezésének néhány kérdése
Ellenőrző kérdések
Irodalom

A testalkotók lebontásának, a fehérje metabolizmus folyamatának és kutatásának jelentősége

Első látásra talán különös lehet, hogy az emésztés és a pusztulás fogalma egy címben szerepel a megújulással. Ez a látszólagos ellentmondás valójában az élet lényegét tükrözi. A normális működés fenntartásához és a megfelelő alkalmazkodáshoz, a hibák kijavításához ugyanis folyamatosan meg kell újulniuk az élőlényeknek. A megújulás feltétele a testet felépítő korábban létrejött alkotórészek lebontása, amelyek közül különös fontosságúak a fehérjék. A lebontó folyamatok makromolekulákat, organellumokat és sejteket egyaránt eltávolítanak. Tanulmányozásuk viszonylag új tudomány terület, kezdetei a múlt század közepére vezethetők vissza. A róluk való tudásunk még mindig erősen hézagos. Egyre világosabban látszik azonban az, hogy a fejlődéstől, a mindennapi normális működés fenntartásán át a betegségek leküzdéséig minden biológiai folyamatban nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Ennek megfelelően fokozódik irántuk az érdeklődés a biológiai és orvostudományi kutatómunkában.