4.9. A Hacrobia klád

A klád névadói, a Haptophyta és a Cryptomonadea algák nem alkotnak monofiletikus egységet, de a klád neve megmaradt. A mészmoszatok (Haptophyta) mellett ide tartoznak a Centrohelida (újabban: Centroheliozoa) napállatkák és a monotipikus Telonemia ostoros csoport.

A mészmoszatok – Haptophyta törzs

A Haptophyta algák, más néven mészmoszatok testfelépítéséről az algológiai szakkönyvekben lehet olvasni (Kiss 1998, Ács és Kiss 2004). Tengeriek, kloroplasztiszuk vörösmoszat eredetű, másodlagos szimbiogenezis során került a gazdasejtbe.

A mészmoszatok különböző élőlényekkel élhetnek szimbiózisban, például a radioláriákkal, foraminiferákkal. A Durinskia dinoflagelláta genuszban a kloroplasztisz mészmoszat eredetű, harmadlagos szimbiogenezissel jött létre egy Haptophyta bekebelezésével.

A mészmoszatok közé tartoznak a kokkolitofórák, amelyek apró mészlemezkéi a biogén mészkőképződés fő alapanyagát szolgáltatják. A nyílt óceánban kiterjedt vízvirágzásokat okozó Emiliania huxleyi egyike a Föld legabundánsabb eukariótáinak. A partközeli tengervízben, brakkvízben, sőt, édesvízben is vízvirágzást okozó mixotróf Prymnesium parvum toxintermelő faj, a toxintermelést a limitáló tápanyagok (foszfor, nitrogén) koncentrációjának csökkenése váltja ki (Beszteri és mtsai 2012). Halpusztulást okoz, de toxinja emlősökre nem jelent veszélyt.

Számos faj jelentős mennyiségű DMSP (dimetil szulfoniopropionát) ozmolitot bocsájt ki, amellyel a kén globális forgalmát is számottevően befolyásolják.

A Cryptomonadea és a Katablepharida csoportok a korábbi feltételezések ellenére nem a mészmoszatokkal közös őstől származnak, ezért áthelyezték őket az Archaeoplastida szupercsoportba. Már ismeretes, hogy a Glaucophyta algákkal állnak közelebbi filogenetikai kapcsolatban (Burki és mtsai 2012).

A Centroheliozoa törzs

Jellemzőjük, hogy a tengelylábakban a mikrotubulus-köteg keresztmetszeti képe hatszögekből vagy háromszögekből álló rácshálózatot alkot. A sejt középpontjában egy mikrotubulus organizátor központ (MTOC) található, ez a centroplast, innen erednek a tengelylábak. A sejtmag excentrikus helyzetű. A sejt felszínén kovatűk, kovapikkelyek változatos alakú, laza, szabályos vagy szabálytalan elrendeződésű hálózata látható. A Centrohelidák főként édesvíziek, planktonikusak és gyakorlati jelentőségük van a pleisztocén jégkorszakot követő felmelegedés időszakban létrejött tavak üledékrétegeinek jellemzésében (paleolimnológiai vizsgálatok). Jellegzetes fajok az Acanthocystis turfacea (tőzegmohalápokban) és a Heterophrys myriapoda (tápanyagban dús természetes vizekben).

4.51. ábra. A Hacrobia klád tagjai a) Kokkolitofóra alga virágzása a Barents-tengeren (Emiliania huxleyi virágzás (forrás: NASA) b) két kokkolitofóra (Syracosphaera pulchra és Coccolithus wallichi) c) A Heterophrys myriapoda napállatka

4.51. ábra. A Hacrobia klád tagjai a) Kokkolitofóra alga virágzása a Barents-tengeren (Emiliania huxleyi virágzás (forrás: NASA) b) két kokkolitofóra (Syracosphaera pulchra és Coccolithus wallichi) c) A Heterophrys myriapoda napállatka