Felhasznált irodalom

Ács, F. és Breuer, H.. 2006. Modelling of soil respiration in Hungary. Agrokémia és Talajtan. Vo. 55. No. 1. 59-68.

Ács, F., Breuer, H., és Szész, G.. 2007. A tényleges párolgás és a talaj vízkészlet becslése tenyészidőszakban. Agrokémia és Talajtan. Vo. 56. 217-236.

Behringer, W.. 2010. A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Corvina Kiadó Kft, Budapest. 343 pp. ISBN 978 963 13 58834.

Berényi, D.. 1943. Magyarország Thornthwaite rendszerű éghajlati térképe és az éghajlati térképek növényföldrajzi vonatkozásai. Időjárás. 47. (5-6). 81-91. (7-8). 117-125.

Bonnan, G.. 2002. Ecological Climatology. Concepts and applications. Camridge University Press, Camridge. 678 pp. ISBN 0 521 80032 3.

Box, E.. 1978. Ecoclimatic determination of terrestrial vegetation physiognomy, PhD Dissertation. University of North Caroline, Chapel Hill. 381 pp.

Breuer, H.. 2007. A párolgás, a talajvíztartalom és a talajlégzés klimatológiai modellezése Magyarországon, MSc diplomamunka. ELTE, Budapest. 93 pp.

de Candolle, A.. 1974. Constitution dans le regne vegetal des groupes physiologigues applicables a la geographie botanique ancienne et moderne. Arch. Sci. Phys. Nat.. 50. 5-42.

Drucza, M. és Ács, F.. 2006. Relationship between soil rexture and near surface climate in Hungary. Időjárás. Vo. 110. No. 2. 135-153.

Gao, X.. 2008. Increased aridity in the Mediterranean region under greenhouse gas forcing estimated from high resolution simulations with a regional climate model. Global. Planet. Change. Vo. 62. 195-209.

Geiger, R.. 1954. Klimaklassifikation der Klimate nach W. Köppen [in Landolt Börnstein (eds.) Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, alte Serie Vol. 3]. Springer, Berlin. 603-607.

Grisebach, A.. 1838. Ueber den Einfluss aud die Begraenzung der natuerlichen Floren. Linnaea. Vo. 12. 159-200.

Grisebach, A.. 1866. Catalogus plantarum cubensium exhibens collectionem Wrightianum aliasque mimores ex insula Cuba missas. Apud Guilielmum Engelmann, Leipzig.

Hamvas, B.. 1988. Az öt géniusz. A bor filozófiája. Életünk Könyvek, Budapest. 177 pp. ISBN: 9630255227.

Harley, J.B. és Woodward, D.. 1987. The History of Cartography, Volume 1.. University of Chicago Press, Chicago. 599 pp. ISBN-10: 0226316335.

Hettner, A.. 1930. Die Klimate der Erde. B.G. Teubner, Leipzig and Berlin. 115 pp. ASIN: B004B5WPZI.

Holdridge, L.R.. 1947. Determination of world formulations from simple climatic data. Science. Vo. 105. 367-368.

Holdridge, L.R.. 1959. Simple method for determining potential evapotranspiration from temperature data. Science. Vo. 130. 572.

Humboldt, A. és Bonpland, A.. 1807. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemalde der Tropenlander. J.G. Cotta, Tübingen, Paris. 182 pp.

Kakas, J.. 1960. A lehetséges évi evapotranszspiráció. Az évi vízfölösleg. Az évi vízhiány. In: Magyarország Éghajlati Atlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest. 46/2-4 térkép.

Kalvová, J.T., Bezpalcová, H.K., és Nemesova, I.. 2003. Köppen climate types in observed and simulates climates. Stud. Geophys. Geod.. Vo. 47. 185-202.

Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., és Rubel, F.. 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorol. Z.. Vo. 15. No. 3. 259-263.

Köppen, W.. 1900. Versuch einer Klassification der Klimata, vorzugsweise nach ihren Beziehungen zur Pflanzen. Geograph. Zeitschr.. Vo. 6. 593-611, 657-697.

Köppen, W.. 1923. Die Klimate der Erde, Grundriss der Klimakunde. Walter de Gruyter, Berlin. 369 pp.

Köppen, W.. 1936. Das geographische System der Klimata [in: Handbuch der Klimatologie, Eds. W. Köppen und R. Geiger, Band 1, Teil C]. Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.

Lohman, U., Sausen, R., Bengtsson, L., Cubash, U., Perlwitz, J., és Roeckner, E.. 1993. The Köppen climate classification as a diagnostic tool for general circulation models. Clim. Res.. Vo. 3. 177-193.

Lugo, A.E., Brown, S.L., Dodson, R., Smith, T.S., és Shugart, H.H.. 1999. The Holdridge Live Zones of the conterminous United States in relation to ecosystem mapping. Journal of Biogeography. Vo. 26. 1025-1038.

Péczely, Gy.. 1979. Éghajlattan. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. 336 pp. ISBN 963 17 4411 6.

Peel, M.C., Finlayson, B.L., és McMahon, T.A.. 2007. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci.. Vo. 11. 1633-1644.

Prentice, K.C.. 1990. Bioclimatic distribution of Vegetation for General Circulation Model Studies. J. Geophys. Res.. 95. No. D8. 11,813-11,830.

Réthly, A.. 1933. Kisérlet Magyarország klímatérképének szerkesztésére a Köppen-féle klímabeosztás értelmében. Időjárás. IX évf.. 105-115.

Roderfeld, H., Blyth, E., Dankers, R., Huse, G., Slagstad, G., Ellingsen, I., Wolf, A., és Lange, M.A.. 2008. Potential impact of climate change on ecosystems on the Barents sea region. Climatic Change. Vo. 87. 283-303.

Stephenson, N.L.. 1990. Climatic control of vegetation distribution: the role of the water balance. American Naturalist. Vo. 135. 649-670.

Szász, G.. 1963. A vízháztartás klimatikus tényezőinek vizsgálata Magyarországon. Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei. 49-71.

Szász, G., Ács, F., és Breuer, H.. 2007. Estimation of surface energy and carbon balance components in the vicinity of Debrecen using Thornthwaite's bucket model. Időjárás. Vo. 111. No. 4. 239-250.

Szelepcsényi, Z., Breuer, H., Ács, F., és Kozma, I.. 2009a. Biofizikai klímaklasszifikációk. 1. rész: a módszerek bemutatása. Légkör. 54 évf.. 3. szám. 21-27.

Szelepcsényi, Z., Breuer, H., Ács, F., és Kozma, I.. 2009b. Biofizikai klímaklasszifikációk. 2. rész: magyarországi alkalmazások. Légkör. 54 évf.. 4. szám. 18-24.

Szepesiné, L.A.. 1966. A Kárpát-medence hidroklímájának jellemzői. Beszámolók az 1965-ben végzett tudományos kutatásokról. Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványai. XXIX.. 86-114.

Szesztay, K.. 1958. Estimation of water balance of catchment areas in Hungary. Időjárás. Vo. 62. 313-328.

Thornthwaite, C.W.. 1931. The climates of North America according to a new classification. Geogr. Rev.. Vo. 21. 633-655.

Thornthwaite, C.W.. 1933. The climates of the Earth. Geogr. Rev.. Vo. 23. 433-440.

Thornthwaite, C.W.. 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geogr. Rev.. XXXVIII. 55-93.

Troll, C. és Paffen, H.. 1964. Karte der Jahreszeitenklimate der Erde. Erkund. Arch. Wiss. Geogr.. Vo. 18. 5-28.

Vida, G.. 2001. Helyünk a bioszférában. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest. 128 pp. ISBN 963 9326 12 7.

Walter, H. és Lieth, H.. 1960. Klimadiagramm-Weltatlas. Fischer, Jena. 130 pp.

Whitakker, R.H.. 1975. Communities and Ecosystems. MacMillan Publishing Company, 2nd edition, New York. 385 pp. ISBN 0024273902.

Woodward, F.I.. 1987. Climate and Plant Distribution. Cambridge University Press, Cambridge. 167 pp. ISBN 0-521-28214-4.