Felhasznált irodalom

Ács, F., Breuer, H., és Szász, G.. 2007. A tényleges párolgás és a talaj vízkészlet becslése tenyészidőszakban. Agrokémia és Talajtan. Vo. 56. 217-236.

Borhidi, A.. 1961. Klimadiagramme und Klimazonale Karte Ungarns. Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve. Vo. 4. 21-50.

Dobosi, Z. és Felméry, L.. 1994. Klimatológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 500.

Drucza, M. és Ács, F.. 2006. Relationship between soil rexture and near surface climate in Hungary. Időjárás. Vo. 110. No.2. 135-153.

Holdridge, L.R.. 1947. Determination of world formulations from simple climatic data. Science. Vo. 105. 367-368.

Justyák, J.. 1995. Klimatológia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 227.

Kakas, J.. 1960. A lehetséges évi evapotranszspiráció. Az évi vízfölösleg. Az évi vízhiány. In: Magyarország Éghajlati Atlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest. 46/2-4 térkép.

Köppen, W.. 1936. Das geographische System der Klimata [in: Handbuch der Klimatologie, Eds. W. Köppen und R. Geiger, Band 1, Teil C]. Borntraeger, Berlin. 44.

Mersich, I., Práger, T., Ambrózy, P., Hunkár, M., és Dunkel, Z.. (szerk.). 2000. Magyarország éghajlati atlasza. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest. 107. ISBN 963 7702 830.

Péczely, Gy.. 1979. Éghajlattan. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. 336. ISBN 963 17 4411 6.

Réthly, A.. 1933. Kisérlet Magyarország klímatérképének szerkesztésére a Köppen-féle klímabeosztás értelmében. Időjárás. IX évf.. 105-115.

Szelepcsényi, Z., Breuer, H., Ács, F., és Kozma, I.. 2009a. Biofizikai klímaklasszifikációk. 1. rész: a módszerek bemutatása. Légkör. 54 évf.. 3. szám. 21-27.

Szelepcsényi, Z., Breuer, H., Ács, F., és Kozma, I.. 2009b. Biofizikai klímaklasszifikációk. 2. rész: magyarországi alkalmazások. Légkör. 54 évf.. 4. szám. 18-24.

Thornthwaite, C.W.. 1948. An approach toward a rational classification of climate. Geogr. Review. XXXVIII. 55-93.

Varga, Z., Borhidi, A., Fekete, G., Debreczy, Zs., Bartha, D., Bölöni, J., Molnár, A., Kun, A., Molnár, Zs., Lendvai, G., Szofridt, I., Rédei, T., Facsar, G., Sümegi, P., Kósa, G., és Király, G.. 2000. Az erdőssztyepp fogalma, típusai és jellemzésük. [in: Molnár, Zs. és Kun, A. (eds.): Alföldi erdőssztyepp-maradványok Magyarországon]. WWF Magyarország, Budapest. 7-19. ISSN 1216-2825.