Etológiai gyakorlatok

Altbäcker Vilmos

Gácsi Márta

Kosztolányi András

Pogány Ákos

Lakatos Gabriella

Pongrácz Péter

Dóka Antal

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Állati viselkedés vizsgálata a Fővárosi Állat- és Növénykertben
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Egy tudományos vizsgálat megtervezése
A viselkedés elemei
A viselkedéskódolás alanyai
A mintavétel módszerei
ANYAGOK
Helyszín
Alanyok
Eszközök
AZ ÁLLATKERTI MEGFIGYELÉSEK MENETE
Kitűzött cél
Terepi jegyzőkönyv
Szöveges jegyzőkönyv
A gyakorlati munka értékelése
1.1. melléklet: Terepi adatlap
1.2. melléklet: Minta adatlap az állatkerti adatgyűjtéshez
IRODALOM
2. Ragadozó-elkerülő viselkedés ontogenezise halivadékoknál
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Ragadozó-elkerülés
Ragadozó-felismerés
Öröklött ragadozó-felismerés
Ontogenezis és ragadozó-felismerés
ANYAGOK
Alanyok
Kísérleti berendezés
A GYAKORLAT MENETE:
A gyakorlat célja
A kísérlet általános menete
Kísérleti csoportok
Az adatok kiértékelése, eredmények bemutatása
A jegyzőkönyv
Értékelési szempontok
2.2. Adatlap ragadozóelkerülés vizsgálatához
IRODALOM
3. Keresőkép kialakulásának vizsgálata napos csibéken
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Keresőkép
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
Hipotézisek és predikciók megfogalmazása
A 2. TESZT: Keresőkép formálásának vizsgálata többféle elérhető tápláléktípus jelenlétében
Jegyzőkönyv elkészítése
IRODALOM
4. Operáns kondicionálás a gyakorlatban
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Elméleti áttekintés
Általános tanulási formák
Operáns kondicionálás mint tréning módszer: a klikkertréning
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
Operáns kondicionálás kutyán
Jegyzőkönyv elkészítése
Kérdések megválaszolása közösen.
4.2. melléklet ADATLAP – operáns kondícionálás méréshez
4.3. melléklet JEGYZŐKÖNYV A – szemkontaktus vizsgálathoz
4.4. melléklet JEGYZŐKÖNYV B – komplex feladathoz
IRODALOM
5. A bevésődés hatása naposcsibe viselkedésére
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Elméleti áttekintés
A bevésődés csibék és kacsák esetében
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
TESZT 1: "Szeparáció az anyától"
A 2. TESZT: Követési viselkedés kiváltása
A 3. MEGFIGYELÉS: Diszkriminációs teszt
Jegyzőkönyv elkészítése
5.1. melléklet Adatlap minta a viselkedési elemek kódolásához
IRODALOM
6. Nyulak szelídségének vizsgálata
A GYAKORLAT CÉLJA
A jelen gyakorlat közvetlen feladatai:
BEVEZETÉS
Ember által felnevelt állatok fajtárs felismerése
A szagok alapján történő fajtárs felismerés az üreginyúlnál
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
6.2. melléklet: Adatlap minta a nyulak nyílt tér tesztjéhez
IRODALOM
7. Házi és üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) álljelölési aktivitásának vizsgálata
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Az állati kommunikáció
Kémiai kommunikáció emlősöknél
Szexuális kommunikáció üregi nyúlnál
Álljelölés nyulaknál
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
A teendők sorrendje a gyakorlat során
7.3 melléklet: Minta a kísérlet megtervezéséhez
7.4. melléklet: ADATLAP NYULAK ÁLLJELÖLÉSÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ
IRODALOM
8. Riasztó jelzések hatása zebrapintyek (Taeniopygia guttata) bátorságára
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
A riasztó jelzések elméletének története
Aposzematikus színezet
Aposzematizmus és mimikri
Állati személyiség és bátorság
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
Vizsgálati lépések
8.2. melléklet JEGYZŐKÖNYV RIASZTÓSZÍN TESZTELÉSHEZ
IRODALOM
9. Humán ivari dimorfizmus vizsgálata
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Elméleti áttekintés
Ivari dimorfizmus jelensége az embernél
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
A gyakorlat lépései
Jegyzőkönyv elkészítése
IRODALOM
10. Humán párválasztás vizsgálata 2.
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Elméleti áttekintés
Testméret
Testarányok
Hang
Az emberi hang preferált jellemzői
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
10.1. melléklet Dimorfizmus gyakorlat kérdőív minta
IRODALOM
11. Hogyan befolyásolja egy nőstény nyúl gátmérete a dominancia rangsorban betöltött pozícióját?
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Hormonok és viselkedés
Prenatális, méhen belüli hormonális hatások
Fiziológia, morfológia, viselkedés
A gátméret mint biomarker
Ivari differenciáció nyulaknál
Nyulak szociális rangsora
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat fő lépései
11.3. melléklet A NYÚL GÁTMÉRET VIZSGÁLAT LÉPÉSEI
11.4. melléklet ADATLAP A GÁTMÉRET ÉS RANGSOR VIZSGÁLATÁHOZ
IRODALOM
12. Kockázatvállalás ivarfügése az állatokban és az embernél
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Problémafelvetés
Vészjelzések használata madaraknál és emlősöknél
Udvarlás
Kockázatvállalás ivarfüggése az embernél
ANYAGOK
A jelenség
Anyagok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
Feladatok
Az adatgyűjtés
Az adatok összesítése és a statisztikai analízis
12.1. melléklet ADATLAP MINTA KOCKÁZTATÁS MÉRÉSHEZ
IRODALOM
13. Összebújás vizsgálata egéren
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Állati csoportok képződése és fajtái
Csoporttípusok
Fajtárs felismerés
Rokon felismerés
Önzetlen segítségnyújtás
Kooperáció
A kooperatív güzüegér
Az összebújás (huddling)
ANYAG ÉS MÓDSZER
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
A gyakorlat menete
A teendők sorrendje a gyakorlat során
A teszt elrendezése
13. 1. melléklet: Adatlap minta az összebújás vizsgálatához
IRODALOM
14. Szociális viselkedés halaknál –rajképzést befolyásoló tényezők a zebradániónál (Brachydanio rerio)
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
A csoportban élés előnyei és hátrányai
Rajképzés halaknál
A rajképzés vizsgálata zebradánióknál
ANYAGOK
Kísérleti állatok
Kísérleti berendezés
Kísérleti csoportok
A GYAKORLAT MENETE
Első kísérlet: a szociális vonzódás tesztelése magányos halon
Második kísérlet: a szociális vonzódást befolyásoló fenotípusos tényezők tesztelése
Adatelemzés és értékelés
A Gyakorlati munka minősítése
14. 4. melléklet ADATLAP szociális vonzódás a zebradániónál teszthez
14.5. melléklet Második kísérlet: négy hal tesztelése különféle manipulált dánió prezentációkkal
IRODALOM
15. Agresszió és dominancia háziegérnél
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Csoportképződés
Agresszió
Szociális rangsor
Kommunikáció és rangsor
A házi egér szociális rendszere
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
15.1. melléklet EGÉR RANGSOR VIZSGÁLAT TERVE
15.2 melléklet ADATLAP A HÁZI EGÉR RANGSOR KIALAKULÁS VIZSGÁLATÁHOZ
IRODALOM
16. Csoportos táplálkozás közben megnövekedett éberség embernél: függ-e az étkezés közbeni körülnézés a csoportmérettől?
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Csoportosulás az állatoknál, mint a veszély csökkentés módja
Csoportosulás és felderítés különböző fajoknál
Csoportméret és felderítés a főemlősöknél
ANYAGOK
Kísérleti alanyok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat célja
A teendők sorrendje a gyakorlat során
16.1. melléklet
16.2 melléklet
IRODALOM
17. A kutya kötődésének etológiai vizsgálata
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Elméleti áttekintés
ANYAGOK
Kísérleti állatok és eszközök
A GYAKORLAT MENETE
A módszer alkalmazásának gyakorlása – kódolás videó alapján
Idegen Helyzet Tesztek
IRODALOM
18. Kutyaugatások hangulatának és kontextusának felismerése, valamint annak megítélése, hogy mennyire bosszantó egy-egy ugatás az ember számára
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Kutya-ember kommunikáció
A kutyák akusztikus kommunikációja, különös tekintettel az ugatásra
Értik-e az emberek a kutyaugatást?
Az ugatás mint bosszantó jelenség
ANYAG ÉS MÓDSZER
Helyszín
Alanyok
Eszközök
A GYAKORLAT MENETE
Kontextus felismerés
Hangulat megállapítás
Adatelemzés és értékelés
A gyakorlat minősítése
IRODALOM
19. A rádiotelemetria alapjai és alkalmazási lehetőségei
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
A rádiotelemetria
Eszköztár és módszerek
Az adó felerősítése
Lokalizáció
Mozgáskörzet meghatározás
Biotelemetria
ANYAGOK
A gyakorlat célja
A GYAKORLAT MENETE
Az antenna csatlakoztatása
A vevő behangolása az adók kereséséhez
Adatgyűjtés
A jegyzőkönyv elkészítése
19.3. melléklet
IRODALOM
20. Adatgyűjtési és adatértékelési módszerek az állati viselkedés vizsgálatához
A GYAKORLAT CÉLJA
BEVEZETÉS
Az állati viselkedés vizsgálatának menete
A minták függetlensége
Viselkedési változók típusai
Adatrögzítési módszerek
Adatrögzítéshez használt eszközök
A mérések megbízhatósága és érvényessége
Megfigyelők közötti és megfigyelőn belüli megbízhatóság
A megfigyelők közötti egyezés mértékét becslő módszerek
Adatok leíró elemzése
Statisztikai hipotézistesztelés
Normál eloszlás, a normalitás tesztelése
Parametrikus és nem parametrikus statisztikai tesztek
Egymintás, kétmintás, páros és többmintás próbák
Változók közötti asszociáció vizsgálata
Statisztikai eredmények megadása
ANYAGOK
A GYAKORLAT MENETE
A gyakorlat során elvégzendő feladatok
20.1. melléklet: Adatlap egyezés mérésének vizsgálatához korrelációval
20.2. melléklet: Adatlap a megfigyelők közötti egyezés méréséhez
IRODALOM
21. Gyakorlati statisztika: több vizsgálati csoporton mért változók összehasonlítása az INSTAT statisztikai programmal
AZ INSTAT PROGRAM HASZNÁLATA
A STATISZTIKAI MÓDSZER TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA
AZ ADATOK BEVITELE
ALAPSTATISZTIKÁK ÉS VÁLTOZÓK ELOSZLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
AZ ELVÉGZENDŐ TESZT KIVÁLASZTÁSA
Ha két csoportot akarunk összehasonlítani
Ha több csoportot akarunk összehasonlítani
A TESZT EREDMÉNYE
Ha két vizsgálati csoportunk volt
Ha több csoportot hasonlítottunk össze
AZ EREDMÉNYEK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA
IRODALOM