2. fejezet - Tetrádelemzés

Dr. Lengyel Katalin egyetemi tanársegéd

ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék

Tartalom

A gyakorlat célja
A rekombináció
Tetrádelemzés
A spórasorrend jelentése
A tömlősgombák életciklusa
Térképezés a tetrádelemzés során
Nem rendezett tetrádok
Génkonverzió
Homológ rekombináció molekuláris modelljei
A Holliday modell
A DSBR modell
A gyakorlat menete
Felhasznált anyagok, eszközök:
A keresztezés
Rekombináció megfigyelése
A gyakorlat pontokba szedve
Példa feladatok

A gyakorlat célja

A tetrádanalízis fogalmának, elvének megismertetése. A tetrádanalízis/homológ rekombináció látványos szemléltetése spóraszín mutánsok keresztezésével. A génkonverzió jelenségének bemutatása és szerepének kiemelése a homológ rekombináció folyamatában. A génkonverzió és crossover viszonyának demonstrálása.