4. fejezet - C. elegans genetika – genetikai útvonalelemzés

Dr. Vellai Tibor egyetemi docens

Kovácsné Dr. Sigmond Tímea egyetemi tanársegéd

ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék

Tartalom

A gyakorlat célja
A C. elegans általános jellemzése
A C .elegans fejlődésmenete
Sejtvonalak
A C. elegans anatómiája
A C. elegans ivari dimorfizmusa
A C. elegans, mint genetikai modellrendszer
I. Munka a C. elegans-szal
A gyakorlaton előforduló mutáns törzsek
II. A Ras jelátviteli útvonal vizsgálata
A jelátviteli rendszerekről általánosságban
A vulva szövet kifejlődése C. elegans-ban
Irodalom

A gyakorlat célja

A Caenorhabditis elegans fonalféreg, mint genetikai modellorganizmus bemutatása, hímnős (önmegtermékenyítő hermafrodita) és hím egyedek elkülönítése, valamint morfológiai mutánsok felismerése. Kiemelt szerepet kap a kettős mutáns (episztázis) analízis, amely során a hallgatók genetikai útvonalak komponensei között ható szabályozási kapcsolatokat („ki szabályoz és kit szabályoznak”, azaz mely komponens van upstream – „elől” az útvonalban – és mely komponens hat downstream – „hátul” – az útvonalban) határoznak meg.

4.1. ábra. A Caenorhabditis elegans fonalféreg. Fénymikroszkópos felvétel egy hermafrodita (hímnős) felnőtt állatról (középen). Az állat feji (anterior) végén (alul) jól látható a garat két bulbusza és a szájnyílás. A poszterior vég (felül) cérnaszerűen elvékonyodik. A testen végighúzódó sárga „szemcsék” a bél autofluoreszcens granulumai.