Genetikai gyakorlatok

Dr. Barna János

Dr. Lengyel Katalin

Dr. Vellainé Takács Krisztina

Billes Viktor

Kovácsné Dr. Sigmond Tímea

Dr. Varga Máté

Dr. Horváth Péter

Dr. Ari Eszter

Dr. Vellai Tibor

szerkesztő 
Dr. Vellai Tibor

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Citogenetika
A kromoszómák vizsgálati módszerei
A kariotípus
A kromoszómák morfológiai jegyei
Kromoszómafestési eljárások
Kromoszómasávozási technikák
Tájékozódás a kromoszómán
Fluoreszcens in situ hibridizáció
A kromoszóma mutációk
Kromoszómaátrendeződések
A kromoszómák számában bekövetkező változások
I. gyakorlat:A mitózis tanulmányozása és a kolhicin hatásának megfigyelése a vöröshagyma gyökércsúcs merisztémájában
A mitózis
A gyakorlat menete
II. gyakorlat A meiózis vizsgálata a fás bazsarózsa pollenanyasejtjeiben
2. Tetrádelemzés
A gyakorlat célja
A rekombináció
Tetrádelemzés
A spórasorrend jelentése
A tömlősgombák életciklusa
Térképezés a tetrádelemzés során
Nem rendezett tetrádok
Génkonverzió
Homológ rekombináció molekuláris modelljei
A Holliday modell
A DSBR modell
A gyakorlat menete
Felhasznált anyagok, eszközök:
A keresztezés
Rekombináció megfigyelése
A gyakorlat pontokba szedve
Példa feladatok
3. Drosophila genetika - géntérképezés
Drosophila melanogaster mutánsok bemutatása és felismerése
Az ecetmuslica életciklusa, a vad típus bemutatása, a nemek elkülönítése
Mutánsok felismerése és jellemzése
A gyakorlat kivitelezése
Mendeli monohibrid, dihibrid öröklésmenetek, ivari kromoszómán lokalizált gének öröklődése, kapcsoltság és hárompontos térképezés vizsgálata Drosophila melanogasteren
F2 analízis: mendeli monohibrid, dihibrid öröklésmenetek, ivari kromoszómán lokalizált gének öröklődése
2.B rész: Kapcsoltság és hárompontos térképezés
4. C. elegans genetika – genetikai útvonalelemzés
A gyakorlat célja
A C. elegans általános jellemzése
A C .elegans fejlődésmenete
Sejtvonalak
A C. elegans anatómiája
A C. elegans ivari dimorfizmusa
A C. elegans, mint genetikai modellrendszer
I. Munka a C. elegans-szal
A gyakorlaton előforduló mutáns törzsek
II. A Ras jelátviteli útvonal vizsgálata
A jelátviteli rendszerekről általánosságban
A vulva szövet kifejlődése C. elegans-ban
Irodalom
5. Mikrobiális genetika – I. rész
Bevezetés
Komplementáció
T4 fág komplementációs vizsgálata
T4 rII bakteriofág-mutánsok komplementációjának vizsgálata
Példafeladatok
Lac operon
Feladatmegolás
Példafeladatok
Kvórum érzékelés
Szelekciós nyomás genom-minimalizálásra
6. A mikrobiális genetika – II. rész
A markerek
Szelektálhatóság: fontos kritérium
Néhány ismert modellrendszer
Baktérium modellek és genomjuk
Plazmidok
A plazmid vektorok
A λ fág – a fágok egyik legismertebb modellszervezete
Géntranszfer
A horizontális géntranszfer típusai baktériumokban
A gyakorlat célja
A transzformálási gyakorlat menete
Demókísérlet: elektroporálás
Demókísérlet: lítikus és lizogén fágtenyészet létrehozása
Egy különös plazmid – a pKD46
A pKD46 eliminációja szelekció megvonásával és restriktív hőmérséklettel
A CFU meghatározás
A kísérlet menete
Anyagok
7. Bioinformatika – Genetikai betegségek megismerése és kimutatása
A gyakorlatok célja és menete
A kutatás első lépése: Az irodalmazás
A tudományos közlés formái
A tudományos folyóiratok
A tudományos cikkek
A szakirodalom keresése
Szakirodalmak kezelése
Az NCBI adatbázis és honlap
Az NCBI-on található fontosabb adatbázisok és szolgáltatások
Genetikai betegségek, mutációk
A mutációk detektálása
Mutációk detektálása hagyományos PCR-rel
Speciális PCR technikák
SSCP
Microarray
Kromoszómavizsgálat
Példák öröklődő betegségekre
Az V véralvadási faktor Leiden-mutációja
Y kromoszóma mikrodeléció
Y kromoszóma mikrodeléció kimutatása
Irodalomjegyezék