9.4. További genom projektek

A szekvenálási technikák fejlődésével, ami a genom meghatározás idejét és költségét egyaránt jelentősen csökkentette, további genom projektek megvalósítására nyílt lehetőség. Ezek közül érdemes megemlíteni a Csimpánz genom projektet, aminek célja, hogy össze lehessen hasonlítani a főemlősök és az ember genomját, és ezáltal többet tudjunk meg arról, mi különbözteti meg az embert más fajoktól. Különösen érdekes vállalkozás volt a Neandevölgyi ember genom projekt, aminek célja fosszíliákból meghatározni a neandervölgyi ember genomját. A draft szekvenciát 2010-ben közölték a Science-ben, és ez alapján a genom 99,7%-a megegyezik a Homo sapiens-ével (míg a csimpánz esetén ez 98,8% volt). A neandervölgyi projektben a legnagyobb nehézséget a minták kezelése jelentette, hiszen a fosszíliák egyrészt nagyszámú mikrobával szennyezettek, másrészt a fosszíliákkal kapcsolatba kerülő kutatók DNS-e is beszennyezhette őket. A kutatók szerint azonban ezek a problémák jól kezelhetők, és pl. az emberi szennyező DNS mértéke nem több, mint 1%. A genom projektek jövője az egyes fajokon belül minél több egyed genetikai állományának meghatározása, amellyel közelebb juthatunk az egyedek közötti genetikai diverzitás jobb megértéséhez. (Az „egyéni“ humán genomok között az elsők között szekvenálták James Watson-ét).