13.5. Minimális távolság (minimum distance) osztályozás

Egy intenzitásértékeinek vektorával (u) jellemezhető képpont (Euklédeszi, L2 norma szerinti) távolságát egy adott fv osztályközépponttól a

(13.12)

távolsággal jellemzünk.

A minimális távolság osztályozás során egy képpontot abba az osztályba sorolunk be, amelyik osztály középpontjához a fenti (13.12) távolságdefiníció szerint a legközelebb esik.

Két csatorna és két osztály esetén a szemléletes határ, amely elválasztja egymástól a két osztályt, a két osztály középpontját összekötő szakasz felezőmerőlegese. 3- dimenzióban a határfelületek az osztályközéppontokat összekötő szakaszok felezőjében a szakaszra merőleges síkok.

A minimum távolság osztályozás előnye a Maximum likelihood és a Mahalanobis osztályozással szemben, hogy nem igényli a tanulóterületek statisztikaszámítása során a kovariancia mátrixoknak a számítását, hanem elegendő az osztályközéppontok számítása, valamint a képpontok osztályozása során kevesebb szorzási műveletet igényel.