16. fejezet - Köszönetnyilvánítás

A jegyzet megírásának ürügyén szeretném kifejezni köszönetemet valamennyi egykori tanáromnak, de szeretném kiemelni Salát Pétert, aki geofizikus nemzedékekben tudatosította az inverzió fontosságát. Hálával tartozom én is Cserepes Lászlónak †, aki a numerikus módszerekbe bevezetett és Drahos Dezsőnek, akinek a szakdolgozati témavezetésével először kerültem egy jól körüljárható inverziós probléma közvetlen közelébe.

Köszönettel tartozom Győrffy Jánosnak, aki felhívta a figyelmemet a polinomegyütthatók meghatározására, ezzel a bonyolultabb minimumkeresési eljárásoktól visszaterelt a Gauss-féle legkisebb négyzetes becslésekhez.

Köszönetemet szeretném kifejezni Timár Gábornak és Székely Balázsnak, akikkel együtt dolgozva számos gyakorlati problémán kamatoztathattam a témában elsajátított elméleti ismereteimet.

Hálával tartozom Norbert Pfeifernek a Bécsi Műszaki Egyetemen, aki újabb feladatok kitűzésével lendített tovább, valamint kollegáinak Camillo Resslnek, és Helmut Kagernek, akik a feladatok megoldása felé vezető rögös úton segítettek. Ebben nagy segítségemre volt Detrekői Ákos könyve (Detrekői, 1990).

Külön köszönöm Balázs László kollégámnak a segítő megjegyzéseket.