Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben

Molnár Pál

Póczos Valéria

lektor 

ISBN 978-963-284-325-4

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Bevezető
2. Hálózati individualizmus, avagy a hálózatos módon aktív egyén
Hálózati részvétel
Hálózati környezetben felnövő generációk
Online és személyes kapcsolatok
Az egyén kapcsolathálózata
3. Technológiával támogatott társas hálózatok
A kapcsolathálózatok kialakulásához vezető változások
Kapcsolathálózatok
A kapcsolathálózatok forradalma
Online kapcsolathálózatok
A kisközösségek átalakulása
A hálózatosodás kapcsolatai
4. Az internet és a mobiltelefon forradalma
Az internetben rejlő lehetőségek
Az internethasználat elfogadása
Az internet gyors és széleskörű elfogadása
A szélessávú internethozzáférés
Online szubkultúrák
Online kapcsolathálók és információs hálózatok
A mobiltelefon megjelenése és térnyerése
Okostelefonok
A szöveges üzenetek térnyerése
Adattárolás a számítási felhőben
Folyamatos hozzáférés, elérhetőség és összekapcsoltság
A jelenlét átértékelődése
A személyes és a nyilvános tér közötti határok elmosódása
A mobil technológia és az összekapcsoltság
5. Az információ hálózatos természete
Hírek régen és a hálózatos környezetben
Követés, megfigyelés, kölcsönös kontroll
Magánélet a nyílt hálózati térben
6. Hálózatos alkotás és hálózatban alkotás
Közös alkotás
Digitális tartalmak újrafelhasználása
Osztályozás, kategorizálás, címkézés
Identitás és hírnév
7. Hálózatos munkavégzés és munkavégzés hálózatokban
A hálózatosodott munkahely
Tudásintenzív munkavégzés
Az IKT használat elterjedtsége
Hálózatos munkavégzés
Munkavégzés hálózatos csapatokban
A munkahely és az otthon közötti határok elmosódása
Online és személyes munkavégzés a hálózatos környezetben
8. A hálózati részvételhez szükséges kompetenciák
Az iskolából kikerülő tanulók felkészültsége
21. századi készségek
A hálózati részvételhez szükséges kompetenciák
A gondolkodásmód készségei
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás, problémamegoldás és döntéshozás
Tanulás elsajátítása és metakogníció
Munkavégzéshez szükséges képességek
Kommunikáció
Együttműködés
Munkavégzéshez szükséges eszközhasználati képességek
Információs műveltség
IKT műveltség
Életvitel és karrier
Állampolgári műveltség
Rugalmasság és alkalmazkodóképesség (karrier és életvezetés)
Kezdeményezőképesség és önszabályozás
Személyes és társak iránti felelősségvállalás
9. Tanulás hálózatokban és hálózatos eszközökkel
Online információs és kommunikációs technológiák
Személyes tanulói hálózatok
Digitális eszközökkel támogatott tanulás (elearning)
Központosított és decentralizált tanulási színterek
10. Ismeretszerzés, közösen végzett tevékenységek és közös ismeretalkotás
Hálózatos módon szerveződő, elosztott szakértelem
Megismerési folyamatok
Progresszív problémamegoldás, innováció és felfedező tevékenység
Kérdésfeltevés a progresszív problémamegoldó folyamatokban
Ismeretmegosztás
Szakmai közösségek, kollektív gondolkodás és tevékenységek
Az innovatív ismeretalkotó közösségek modelljei
Dinamikusan változó innovatív szakmai közösségek
Az ismeretmegosztás hálózatai
Kihívások és problémák
11. Felhasznált irodalom