1.3 A hidrogeológia segédtudományai

A hidrogeológia interdiszciplináris megközelítést, a földtani, fizikai, kémiai, matematikai, hidrológiai, hidraulikai, geokémiai, geofizikai, talaj- és kőzetmechanikai ismeretek szintézisét követeli meg (1.7 ábra). A természetes felszín alatti vízáramlások leírásához szükséges a földtani képződmények háromdimenziós elrendeződésének ismerete, azaz a kőzetváz modell és annak víz-rétegtani, azaz vízvezetőképesség szerinti tagolása. A szerkezetek és a rétegek fizikai tulajdonságainak megítélésében a geofizikai módszerek nyújtanak segítséget. A felszín alatti vízáramlás egyidejűleg fluidum dinamikai probléma, leírására az ismert fizikai összefüggéseket kell használni. A felszín alatti víz mozgása során – a kőzetekkel érintkezve – természetes kémiai fejlődésen megy keresztül, a folyamatok megértése nem nélkülözheti a kémiai ismereteket. A kvantitatív megközelítések magasabb nívójú matematikai felkészültséget igényelnek. A hidrológiai ismeretek alapján kezelhetők a litoszférán átáramló víztömegek mennyiségtani kérdései.

 

Tudományágak

1.7 ábra: A hidrogeológia segédtudományai