1.5 Ellenőrző kérdések

1. Kérdés: Határozza meg a hidrogeológia (vízföldtan) és a hidrológia fogalmát!

Válasz: A vízföldtan a felszín alatt tárolt és mozgó víz tudománya.

A hidrológia föld és a víz kapcsolatával tág értelemben foglalkozó tudomány, amely a víztömegek globális, szférákon belüli és azok közötti szállítódását elemzi. Szűk értelmezésben a felszíni vizekkel (tavak, folyók, mocsarak stb.) kapcsolatos jelenségekkel foglalkozó tudományterület.

2. Kérdés: Mutassa be példákkal, hogy a felszín alatti víz mozgása milyen hatással lehet az emberi életre!

Válasz: Az ivóvízellátáson és a kedvező geotermikus adottságokon túlmenően pl.: