2.5 A fejezetben felhasznált irodalmak

Borszéki, B. Gy. 1998: Ásványvizek, gyógyvizek. Budapest, Méte K., 107 p

Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007 – International Water Management Institute

Deming, D. 2002: Introduction to Hydrogeology. McGraw-Hill Higher Education.

Dobos, I. 2009: Magyar ásványvízkutatás 1973-1991 között a Nyugati-Kárpátokban. VI. Kárpát-medence Ásvány- és Gyógyvizei Konferencia. Geotudományok, A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 77. kötet, pp. 29-38. Miskolc, Egyetemi Kiadó.

Fetter, C. W. 1994: Applied Hydrogeology, MacMillan College Publishing Company, Inc., New York, p. 4, 113

Freeze, R. A., Cherry, J. A. 1979: Groundwater – Prentice-Hall Inc., New Jersey.

Liebe, P. 2006: Felszín alatti vizeink II. – Tájékoztató, Kármentesítési Program, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, pp. 1-58.

Mádlné Szőnyi, J 2011: Talpunk alatt is folyik? – Felszín alatti áramlások a víz körforgalmában. Mindentudás Egyeteme 2.0 előadás, 2011.02.11., elérhető (2013.04.22.):  http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2521-talpunk-alatt-is-folyik?-%E2%80%93-felsz%C3%ADn-alatti-%C3%A1raml%C3%A1sok-a-v%C3%ADz-k%C3%B6rforgalm%C3%A1ban.html

Rákóczki, L. 1997: A folyómeder kolmatálódásra hajlamos részének lehatárolása a mederanyag elemzése alapján (Vízügyi Közlemények, 1997/3. füzet, Budapest)

Somlyódy, L. 2011: Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok, Köztestületi Stratégiai Programok, 9–80., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011. http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf

Tóth, J. 1984: The role of regional gravity flow in the chemical and thermal evolution of groundwater. In: Hitchon, B. and Wallick, E. I. (Eds.): Proceedings, First Canadian/American Conference on Hydrogeology; Practical applications of groundwater chemistry, Banff, Alberta, Canada, June 22-26, 1984, Worthington, Ohio, National Water Well Association, 3-39.

Tóth, J. 1995: Hydraulic continuity in large sedimentary basins – Hydrogeology Journal 3/4, 4-16.

Internetes források:

www.meted.ucar.edu