3.4 Csatolt áramlások

A gravitációs hajtóerő mellett a hőmérséklet gradiens, az elektromos potenciálkülönbség, a kémiai koncentrációkülönbség is indukálhat vízáramlást, még akkor is, ha gravitációs hajtóerővel nem számolhatunk. Ezekben az esetekben a Darcy-törvény egy általánosított formában szerepel.

(3.32)

ahol L1, L2, L3 az ún. fenomenológiai koefficiens, szerepét és természetét tekintve a hidraulikus vezetőképességhez hasonlítható.

(3.33)

(3.34)

Nehezíti a víz és hő áramlására vonatkozó megfontolásokat, ha kapcsolt folyamatokkal kell számolni. Ezesetben tekintetbe kell venni mind a víz mind a hőáramlást.