4.10 Ellenőrző kérdések

1. kérdés: Mi a különbség a permeabilitás (k) és hidraulikus vezetőképesség (K) között?

Válasz: A permeabilitás csak a közeg hidraulikai tulajdonságait írja le, míg a hidraulikus vezetőképesség a közeg és a folyadék kombinált hidraulikai jellemzője.

2. kérdés: Mit jelent bizonyos hidraulikai paraméterek (k, K) anizotrópiája és heterogenitása?

Válasz: Az anizotrópia irányfüggőséget, a heterogenitás helyfüggőséget jelent. Az előbbi esetben adott pontban irányonként változik a k és K értéke, míg az utóbbi esetben pontról pontra.