5.4 A levezetett hidraulikai paraméterek gyakorlati meghatározása

A hidrogeológiai gyakorlatban a vízkivétel, víztermelés megtervezése szempontjából legfontosabb paraméterek tehát a fajlagos tározás és a hidraulikus vezetőképesség. Ezen paraméterek terepi meghatározása nagy fontosságú. A két paraméter meghatározása történhet laboratóriumban, kőzetmintákon végzett mérések segítségével, azonban ezek az értékek csak pontszerű információt szolgáltatnak az adott vízadó rétegről. Nagyobb léptékben egy vízadó tulajdonságairól kutakban végzett szivattyútesztekkel szerezhetünk információt. A mesterséges vízkivétel hatására történő vízszintcsökkenés térbeli terjedése, vagy a vízkivétel utáni természetes visszatöltődés folyamata, amint azt jól láthattuk, elsősorban a tározás és a hidraulikus vezetőképesség függvénye.  A szivattyútesztek során állandó hozamú szivattyúzás mellett mérjük a vízadóban történő vízszintváltozást az idő függvényében. Ugyanígy a visszatöltődés során a vízszint emelkedést regisztráljuk az idő függvényében. Mivel a vízszintcsökkenés térbeli terjedését a fajlagos tározás (S0) és a hidraulikus vezetőképesség (K) befolyásolja, ezért ezek az adatsorok a hidrogeológus szakemberek által kidolgozott szivárgáshidraulikai összefüggések segítségével alkalmasak e két paraméter meghatározására.