8.5 Ellenőrző kérdések:

1. Kérdés: Ismétlődésük, illetve időbeli terjedelmük tekintetében milyen tranziens felszín alatti vízszint-változást tudunk megkülönböztetni?

Válasz: Ciklikus, periodikus vízszintváltozások (napi, évszakos, szekuláris); Szabálytalan vízszintváltozások.

2. Kérdés: Sorolja fel, milyen módszereket ismer a felszín alatti vízszint-fluktuációinak megjelenítésére!

Válasz: Talajvízszint- és potenciometrikus kontúrtérképek, vízszintkülönbség-térképek, vízszintmélység-térképek, hidraulikus keresztszelvények, hidrográfok (kútidősorok)