9.5 Ellenőrző kérések:

1. Definiálja a barometrikus hatásfokot. Milyen víztartók esetében használhatjuk, és mi a gyakorlati jelentősége?

Válasz: A barometrikus hatásfok definíció szerint az egységnyi légnyomásváltozásra eső, kútban mért vízszintváltozást jelenti. Képlettel a következőképpen fejezhetjük ki:

ahol dpAtm az atmoszférikus nyomás változása, dpa pórusnyomás változása, dh a kútban mért vízszintváltozás, ρ a víz sűrűsége, g pedig a gravitációs gyorsulást jelöli. Csak fedett víztartó esetében értelmezzük, hiszen fedetlen víztartóban az atmoszférikus nyomás változás nem gyakorol hatást a nyugalmi vízszintre, mivel nem generál nyomáskülönbséget a kút és a víztartó között, így nem indukálódik gradiens. Segítségével kiszűrhetjük a légnyomás által keltett változásokat a fedett víztartóból történő vízkivétel során mért vízszintgörbéről, ezáltal pontosabban tudjuk kiértékelni a szivattyúpróbát.

2. Egy mészkőből felépülő, 75 méter vastag, 30% porozitású fedett víztartó barometrikus hatásfoka 60%. Számítsa ki a víztartóban bekövetkező vízszintváltozást, ha az atmoszférikus nyomás 5000 Pa-lal lecsökken. (A mészkő kompresszibilitása 3,0*10-3, a víz kompresszibilitása 4,4*10-10)

Válasz:

b = 75 m n = 0,3 B = 0,6            dpAtm = 5000 Pa α = 3,0*10-3            β = 4,4*10-10            A

 képletből kifejezzük a vízszintváltozást, az így kapott egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy