11.6 Ellenőrző kérdések

1. kérdés: Milyen hidraulikai rezsimek (különböző rezsimjellegű területek) különíthetők el egy áramlási rendszeren belül? Milyen vertikális áramlási irányokkal jellemezhetők ezek a területek?

Válasz: beáramlási területek lefelé irányuló áramlással, átáramlási területek kizárólag oldalirányú áramlással, és kiáramlási területek felfelé irányuló áramlással

2. kérdés: Milyen hatással van egy medence áramképére a szinuszoidos lefutású felszíni domborzat?

Válasz: Hierarchikusan fészkelt lokális, intermedier és regionális áramlási rendszerek jönnek létre. Ezek különböző rezsimjellegű területei egymásra szuperponálódnak, illetve a felszínen mozaikos eloszlást mutatnak. A különböző áramlási rendszerek találkozásánál stagnáló vagy szinguláris pontok alakulnak ki, amelyek kedvező akkumulációs zónák. A különböző áramlási rendszerek határain nincsenek geológiai diszkontinuitások, így jelentős vízszint vagy nyomás változások sem, a vízkémiai összetételben viszont lehetnek rendszerenként számottevő eltérések.